งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ช. ปณฐนันท์ พัชรประเสริฐสุข ม.2/4 เลขที่ 21. คณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ นาย ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ นายพฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ช. ปณฐนันท์ พัชรประเสริฐสุข ม.2/4 เลขที่ 21. คณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ นาย ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ นายพฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ช. ปณฐนันท์ พัชรประเสริฐสุข ม.2/4 เลขที่ 21

2 คณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ นาย ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ นายพฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายบุญช่วย จังศิริวัฒนธำรง ประธานที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายสมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ ดร. เสนีย์ หมัดหมาน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายวิชืต พรรณราย รองนายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ นพ. รุ่งโรจน์ กั่วพานิช รองนายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ นายบรรจง ร่มสงฆ์ เลขานุการ นายกเทศมนตรี นายอดุลศักดิ์ มูก็ม เลขานุการ นายกเทศมนตรี นายเจนภัทร ทองวงค์ ประธานที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี

3

4


ดาวน์โหลด ppt ด. ช. ปณฐนันท์ พัชรประเสริฐสุข ม.2/4 เลขที่ 21. คณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ นาย ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ นายพฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google