งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มรักษ์ Com Sci คำขวัญ เทคโนโลยีก้าวหน้า 5ส ก้าวไกล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มรักษ์ Com Sci คำขวัญ เทคโนโลยีก้าวหน้า 5ส ก้าวไกล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มรักษ์ Com Sci คำขวัญ เทคโนโลยีก้าวหน้า 5ส ก้าวไกล

2 สมาชิกกลุ่ม ผศ.อภิรดา ธาดาเดช ประธานกลุ่ม
ผศ.อภิรดา ธาดาเดช ประธานกลุ่ม ผศ.ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธ์ ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นิษฐิดา เอลซ์ ที่ปรึกษา

3 สมาชิกกลุ่ม น.ส.เสาวรส สุวรรณโณ หัวหน้ากลุ่ม นางสวลี บัวศรี กรรมการ
น.ส.เสาวรส สุวรรณโณ หัวหน้ากลุ่ม นางสวลี บัวศรี กรรมการ น.ส.สุปราณี โอวาทฬารพร กรรมการ

4 สมาชิกกลุ่ม น.ส.วรรณรักษ์ นุรักษ์ กรรมการ นายพลชัย ลพานุสรณ์ กรรมการ
น.ส.วรรณรักษ์ นุรักษ์ กรรมการ นายพลชัย ลพานุสรณ์ กรรมการ นายชัยวัฒน์ พานิชกุล กรรมการ

5 ขนาดพื้นที่รับผิดชอบ 478 ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่รับผิดชอบ 478 ตารางเมตร - สำนักงานภาควิชาฯ ขนาด 54 ตารางเมตร - ห้องปฏิบัติการชั้น 1 ขนาด ตารางเมตร - ห้องประชุมภาควิชา ขนาด 48 ตารางเมตร - ห้อง Common Room ขนาด 24 ตารางเมตร

6 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส
1. มีการกำหนดแผนการพัฒนาประจำปี 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการ และตัวแทนนักศึกษา 3. มีการกำหนดพื้นที่และแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ 4. ลงมือปฏิบัติ 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

7 หัวใจสำคัญในการดำเนินกิจกรรม 5ส ให้ประสบความสำเร็จ
1. การมีส่วนร่วมของทุกคนในภาควิชาฯ 2. ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษารักภาควิชาฯ 3. ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรม

8 บรรยากาศการทำกิจกรรม

9 บริเวณรอบนอกอาคารภาควิชาฯ

10 ทางเดินและทางเข้าภาควิชาฯ

11 ห้อง Common Room ก่อนทำ หลังทำ

12 ก่อนทำ หลังทำ

13 มีดัชนีป้ายชื่อ

14 ก่อนทำ หลังทำ

15 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ก่อนทำ หลังทำ

16 ร่วมด้วยช่วยกันคืองานของเรา

17 ไฟกระตุก ถังดับเพลิง

18 ที่สำหรับวางขวดน้ำ ที่สำหรับวางร่ม ชั้นวางรองเท้า

19 จุดบริการเครื่องพิมพ์สำหรับนักศึกษา
มุมอ่านหนังสือ มุมให้บริการคอมพิวเตอร์

20 ผลจากความร่วมแรงร่วมใจ

21

22


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มรักษ์ Com Sci คำขวัญ เทคโนโลยีก้าวหน้า 5ส ก้าวไกล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google