งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย นางสาวโสภา กาฬภักดี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย นางสาวโสภา กาฬภักดี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย นางสาวโสภา กาฬภักดี

2 ประชาธิปไตย คือ อะไร การได้เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง
การได้เป็นผู้แทน “คน” การได้เลือกตั้ง โดยการหย่อนบัตร

3 ประชาธิปไตย คือ อะไร จากสุนทรพจน์อันลือเลื่องของประธานาธิบดี ลิงคอล์น อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ว่า ประชาธิปไตย คือ “การปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน” ที่ถือว่าอำนาจ หน้าที่ในการปกครองประเทศจะต้องมาจาก ประชาชนหรือได้รับความยินยอมจากประชาชน

4 การได้ผู้แทนมาด้วยวิธีไหนจ๊ะ
ซื้อเสียง บังคับขู่เข็ญ การต่อรองหลังเลือกตั้ง

5 ท้องถิ่นนักเรียน รู้จักใครบ้าง
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายก อบต. / นายกเทศบาล (นายกเทศมนตรี) สจ. : สมาชิก อบจ.

6 จริงๆ ท้องถิ่นนักเรียนมีดังนี้

7 การเลือกตั้งรู้ไหมว่ามีระดับใดบ้าง
สส. : สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร สว. : สมาชิกวุฒิสภา นายก อบจ. : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส.อบจ. (สจ.) : สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี : นายกเทศบาลตำบล สท. : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล นายก อบต. : นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ส.อบต. : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

8 ความรู้เรื่องท้องถิ่น... นักเรียนรู้เท่านี้ใช่ไหม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล

9 ความรู้เรื่องท้องถิ่น... มีมากกว่าที่นักเรียนรู้
กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย นางสาวโสภา กาฬภักดี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google