งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) 21 -22 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) 21 -22 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) 21 -22 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัด

2  เจรจาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขยายโอกาส ปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การลงทุน  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน  พัฒนาประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล  สร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศการเจรจาการค้า

3 ยุทธศาสตร์การเจรจา Competitive Margin การรักษาสถานภาพการได้สิทธิประโยชน์ของ ไทยให้เท่าเทียมประเทศอื่น หรือ มากขึ้นโดย ผ่านการเจรจา

4 WTO (151 ประเทศ) ASEAN (10 ประเทศ) APEC (21 เขตเศรษฐกิจ) ASEM (43 ประเทศ + 2 องค์กร) FTA 6 ประเทศ + 2 กลุ่มเศรษฐกิจ การประชุมเจรจาในเวทีต่างๆ

5 อินเดีย เปรู BIMSTEC EFTA อยู่ระหว่างการเจรจา ไทย-เปรู (EH) ไทย-สหรัฐฯ หยุดการเจรจา อินเดีย จีน ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ EU ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ อาเซียน-จีน (สินค้า) ไทย-อินเดีย (82 รายการ) ไทย-ญี่ปุ่น (1 ม.ค. 2005) (1 ก.ค. 2005) (20 ก.ค. 2005) (1 ก.ย. 2004) (1 พ.ย. 2007) เจรจาเสร็จและมีผลบังคับใช้แล้ว ลงนามแล้ว รอผลบังคับใช้ อาเซียน-ญี่ปุ่น เจรจาเสร็จแล้ว รอลงนาม อาเซียน-เกาหลี ไทย-บาห์เรน ไทยอาเซียน

6 ขอความร่วมมือพาณิชย์จังหวัด  กรมฯจัดสัมมนา แหล่งค้นหาข้อมูลการเจรจา Website - www.dtn.go.thwww.dtn.go.th - www.thaifta.comwww.thaifta.com เอกสารเผยแพร่ - ข่าวแจก (Press Release) - วารสารรวบรวมข่าว (DTN Review) - วารสารการค้าโลก - แผ่นพับ เช่น การ์ตูน FTA,FTA รายประเทศ, WTO, APEC เป็นต้น หากจังหวัดมีปัญหาเรื่องสินค้าในตลาด แจ้งข้อมูลให้กรมฯ ได้ที่ - www.dtn.go.thwww.dtn.go.th - Call center 02 507 7555 - ต็ ปณ 150 ปณ. นนทบุรี 11000 เผยแพร่ผลการเจรจาให้เป็นไปตาม ม. 190 กรมฯจัดสัมมนาสร้างความรู้ด้านผลการเจรจาในภูมิภาค ประมาณปีละ 20 ครั้ง ส่งข่าว/ข้อมูลให้ทุกเดือน แหล่งค้นหาข้อมูล - www.dtn.go.th - www.thaifta.com - ข่าวแจก (Press Release) - วารสารรวบรวมข่าว (DTN Review) - วารสารการค้าโลก - แผ่นพับ เช่น การ์ตูน FTA, FTA รายประเทศ, WTO, APEC เป็นต้น

7 ขอความร่วมมือพาณิชย์จังหวัด ( ต่อ ) การรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ประชาชน เช่น ปัญหาเรื่องสินค้า ปัญหาการตลาด แจ้งข้อมูลให้กรมฯได้ที่ - Call center 0 - 2507 – 7555 - ตู้ปณ. 150 ปณ.นนทบุรี 11000

8


ดาวน์โหลด ppt โดย อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) 21 -22 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google