งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557

2 โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อ โรคในพื้นที่เสี่ยง

3 จังหวัดเป้าหมาย ผลการ ดำเนินงานร้อยละ กำแพงเพช ร 28,90828,584 98.88 ตาก 40,66457,624 141.71 นครสวรรค์ 37,95238,543 101.56 พิจิตร 62,04811,639 18.76 เพชรบูรณ์ 54,0408,784 16.25 พิษณุโลก 38,38063,437 165.29 สุโขทัย 39,20840,999 104.57 อุตรดิตถ์ 29,6726,653 22.42 อุทัยธานี 18,78426,887 143.14 รวม เขต 6 349,656283,15080.98 โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อ โรคในพื้นที่เสี่ยง

4 จังหวัดลิตร กำแพงเพช ร 2,024 ตาก 2,455 นครสวรรค์ 3,495 พิจิตร 1,817 เพชรบูรณ์ 1,166 พิษณุโลก 2,041 สุโขทัย 3,357 อุตรดิตถ์ 1,320 อุทัยธานี 1,684 รวม เขต 6 19,359 โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อ โรคในพื้นที่เสี่ยง / ปริมาณน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้

5 โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อ โรคในพื้นที่เสี่ยง / ปัญหา - มีการประชุมกันเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ได้รับน้ำยาฆ่าเชื้อน้อย ทำให้ไม่ครอบคลุมทุก พื้นที่ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานมีสภาพเก่าและ ชำรุดเสียหาย - น้ำยาฆ่าเชื้อไม่เพียงพอ / ต้องทำเฉพาะจุด เสี่ยง ไม่ครอบคลุมทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google