งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
สรุปผลการดำเนินงาน (ต.ค. 50 – ก.ย. 51) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

2 จังหวัดสุโขทัยดำเนินการในระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินตั้งแต่ พฤศจิกายน 2547
สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นภารกิจหนึ่งในกลุ่มงานประกันสุขภาพ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสุโขทัย อยู่ที่โรงพยาบาลสุโขทัย เป็นศูนย์การปฏิบัติงาน เครือข่ายในการดำเนินงาน หน่วยปฏิบัติการทั้งสิ้น 88 หน่วย หน่วยปฏิบัติการระดับสูง (ALS) หน่วย หน่วยปฏิบัติการระดับพื้นฐาน (BLS) หน่วย หน่วยปฏิบัติการระดับฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) หน่วย

3 ผังการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ จังหวัดสุโขทัย
จุดเกิดเหตุ ภายในเวลา 10 – 15 นาที ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ โรงพยาบาลสุโขทัย หน่วยปฏิบัติการ ALS/BLS/FR นำส่งโรงพยาบาล ที่เหมาะสม / รักษาได้ สำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุโขทัย(สสจ.) โทรแจ้งเหตุ สายด่วน 1669,191 เขียนรายงานผลการปฏิบัติการตามแบบรายงาน

4 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.เขตพื้นที่(พิษณุโลก)ปี 2551 แบ่งเป็น
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.เขตพื้นที่(พิษณุโลก)ปี 2551 แบ่งเป็น งบพัฒนา EMS ,615.00 ใช้ไป , บาท คงเหลือ , บาท งบบริการ EMS 2,634,145.80 ใช้ไป ,328, บาท คงเหลือ , บาท

5 ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผลการดำเนินงาน อบรมหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับเบื้องต้น(FR) 12 หน่วย สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หน่วย FR 12 ชุด สนับสนุนเสื้อ,กรวยสะท้อนแสง หน่วยปฏิบัติการทุกหน่วย จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หมายเลข 1669 จำนวน 200 ป้าย อบรมฟื้นฟูหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน(BLS) Audit Case EMS ร่วมกับเขต บาดเจ็บ ป่วยฉุกเฉิน เรียก 1669 จังหวัดสุโขทัย ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

6 ร้อยละ อปท. ที่เข้าระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รายอำเภอ จังหวัดสุโขทัย (ต.ค. 50 – ก.ย. 51)

7 ร้อยละผลการดำเนินงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รายอำเภอ จังหวัดสุโขทัย (ต.ค. 50 – ก.ย. 51)

8 จำนวน/ร้อยละการปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามระดับหน่วยบริการ จังหวัดสุโขทัย (ต.ค. 50 – ก.ย. 51) (37.71%) (45.37%) (16.92%)

9 จำนวนผู้ที่ได้รับการAdmitในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามระดับบริการ จังหวัดสุโขทัย (ต.ค. 50 – ก.ย. 51) (61.12%) (34.20%) (25.82%)

10 ร้อยละการให้บริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามระดับความรุนแรง จังหวัดสุโขทัย (ต.ค. 50 – ก.ย. 51)

11 วิธีการแจ้งเหตุ (ต.ค. 50 – ก.ย. 51)
รับแจ้งจากประชาชนทาง : 1448 ราย หรือร้อยละ รับแจ้งจากประชาชนทางหมายเลขอื่น : 792 ราย หรือร้อยละ รับแจ้งจากเครือข่ายตำรวจ : 877 ราย หรือร้อยละ รับแจ้งทางวิธีอื่น ๆ : 294 ราย หรือร้อยละ 8.62

12 การให้บริการดูแลรักษา ณ จุดที่เกิดเหตุ(ต.ค. 50 – ก.ย. 51)
Response Time ภายใน 10 นาที = : 2,541 ราย หรือร้อยละ On Scene Time ภายใน 10 นาที = : 3,108 ราย หรือร้อยละ ระยะทางไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 10 กม. = : 2,786 ราย หรือร้อยละ ระยะทางไปถึงโรงพยาบาลภายใน 10 กม. = : 2,236 ราย หรือร้อยละ 65.55


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google