งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย เกียรติศักดิ์ แสนนวล โรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย เกียรติศักดิ์ แสนนวล โรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาย เกียรติศักดิ์ แสนนวล โรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน
software จัดทำโดย นาย เกียรติศักดิ์ แสนนวล ชั้น ม.4/7 เลขที่ 31 โรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน

2 Software คืออะไร? Software (ซอฟแวร์) เป็นองประกอบของคอมพิวเตอร์ซึ่งจะเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน เราไม่สามารถสัมผัสได้ ซอฟแวร์จึงเป็นเหมือนตัวเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ ให้สื่อสารเข้ากันได้

3

4 Software (ซอฟแวร์) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. Software ระบบ 2. Software ประยุกต์

5 Software ระบบ หรือ Operating Software
เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ประสานงานการทำงานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ตั้งแต่ บู๊ตเครื่อง การทำสำเนา และการจัดเก็บระบบของดิสก์ เป็นคำสั่งสำเร็จรูปโดยผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีมาพร้อมแล้วจากโรงงานผลิต ออกแบบมาเพื่อการปฏิบัติควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

6 Software ระบบ แบ่งได้ 4 ชนิด
1. ระบบปฏิบัติการ(Operating System) หมายถึง ชุดโปรแกรมที่อยู่ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของฮาร์ดแวร์ เช่น Windows XP,windows 7, windows 8, Dos, Mac OS, Linux เป็นตั้น 2.ดีไวซ์ไดเวอร์ (Device Driver หรือ Driver) คือซอฟแวร์ที่ใช้ในการติดต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware เข้ากับ Software ระบบปฏิบัติการอีกทีเช่นเมื่อเราชื้อกล้อง Webcam มาต่อกับคอมพิวเตอร์จะมีซอฟแวร์ของกล้องเว็บแคมอีกตัวหนึ่งที่จะต้องติดตั้งด้วยจึงจะทำให้กล้องสามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์นั้นได้

7 3.ตัวแปลภาษาจาก Source Code ให้เป็น Object Code คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลภาษาระดับต่ำหรือระดับสูงเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจว่าต้องการให้ทำอะไรจะแปลคำสั่งในโปรแกรมทั้งหมดก่อนแล้วทำการลิ้ง (Link) เพื่อให้ได้คำส่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ จะขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น ภาษาเบสิก (Basic) ภาษาปาสคาล (Pascal) ภาษาซี (C) ภาษาจาวา (Java) ภาษาโคบอล (Cobol) ภาษา SQL ภาษา HTML เป็นต้น 4.ยูทิลิตี้โปรแกรม (Utility Program) คือ ซอฟต์แวร์เสริมช่วยให้เครื่องทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เครื่องทำงานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเช่นโปรแกรมป้องกันไวรัส โปรแกรม Defrag เป็นต้น

8 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
1. ซอฟแวร์เฉพาะด้าน 2. ซอฟแวร์ทั่วไป

9 ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน คือ โปรแกรมซึ่งเขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างที่เราต้องการ บางที่เรียกว่า User’s Program เช่น โปรแกรมการทำบัญชีจ่ายเงินเดือน โปรแกรมระบบเช่าซื้อ โปรแกรมการทำสินค้าคงคลัง เป็นต้น ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็มักจะมีเงื่อนไข หรือแบบฟอร์มแตกต่างกันออกไปตามความต้องการ หรือกฏเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานที่ใช้ ซึ่งสามารถดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติม (Modifications) ในบางส่วนของโปรแกรมได้ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เขียนขึ้นนี้โดยส่วนใหญ่มักใช้ภาษาระดับสูงเป็นตัวพัฒนา

10 ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้จัดทำไว้ เพื่อใช้ในการทำงานประเภทต่างๆ ทั่วไป โดยผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถนำโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลของตนได้ แต่จะไม่สามารถทำการดัดแปลง หรือแก้ไขโปรแกรมได้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเอง ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ ยังไม่ต้องเวลามากในการฝึกและปฏิบัติ ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปนี้ มักจะมีการใช้งานในหน่วยงานมราขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นพิเศษในการเขียนโปรแกรม ดังนั้น การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจึงเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตัวอย่างโปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ได้แก่ MS-Office, Lotus, Adobe Photoshop, SPSS, Internet Explorer และ เกมส์ต่างๆ เป็นต้น

11 อ้างอิงจาก http://www.solutioncomit.com/computer-basic/software-it/


ดาวน์โหลด ppt นาย เกียรติศักดิ์ แสนนวล โรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google