งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
บทที่ 1

2 ประเภทของคอมพิวเตอร์
Super Computer Mainframe Mini Computer Micro Computer

3 Super Computer - งานพยากรณ์อากาศ - งานควบคุมการบิน - งานด้านวิทยาศาสตร์ งานด้านวิศวกรรม ฯลฯ เหมาะกับงานที่มีข้อมูลจำนวนมากๆ เป็นคอมฯที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับงานเฉพาะงาน

4 Mainframe - ระบบธนาคาร - ATM ใช้กับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักขององค์กรขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางกระจายการใช้งาน

5 Mini Computer เครื่อง Server Hosting ใช้เชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันในองค์กรขนาดเล็ก มีขนาดเล็กกว่าเครื่องเมนเฟรม

6 Micro Computer งานทั่วไป หรือ PC คือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มีขนาดเล็กใช้กับงานทั่วไป

7 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
Hardware ฮาร์ดแวร์ Software ซอฟต์แวร์

8 Hardware ฮาร์ดแวร์ หมายถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถสัมผัสได้ เช่น จอภาพ เมนบอร์ด ซีพียู แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ

9 Software ซอฟต์แวร์ หมายถึง ชุดคำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามจุดประสงค์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Operating System =ระบบปฏิบัติการ Application Software = โปรแกรมทั่วไป

10 การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
รับข้อมูล (Input) ประมวลผล (Process) แสดงผล (Output) หน่วยความจำ (Memory)

11 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

12 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์รับข้อมูล (Input) อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (Output) อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Processing)

13 อุปกรณ์รับข้อมูล (Input)
เมาส์ สแกนเนอร์ คีย์บอร์ด วีดีโอแคม เคส ไมโครโฟน

14 อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (Output)
จอภาพ โปรเจกเตอร์ ลำโพง เครื่องพิมพ์

15 อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Processing)
แรม = พักข้อมูลระหว่างซีพียูประมวลผล ซีพียู = เป็นตัวประมวลผล การ์ดแสดงผล = แปลงสัญญาณดิจิตอลให้เป็นภาพ การ์ดเสียง = แปลงสัญญาณดิจิตอลให้เป็นเสียง

16 สื่อบันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์(Harddisk) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูลแบบถาวรปิดเครื่องข้อมูลจะไม่หายไป

17 สื่อบันทึกข้อมูล ไดว์อ่าน / เขียนแผ่นซีดี/ดีวีดี

18 อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เครื่อง UPS หรือเครื่องสำรองไฟ ปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่

19 อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ โมเดม Modem ใช้แปลงสัญญาณจากดิจิตอลให้เป็นแอนนาลอก เพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์

20 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ระบบ Operating System ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Application Software

21 ประเภทของโปรแกรม โปรแกรมลิขสิทธิ์ Copyright โปรแกรมฟรี Freeware
โปรแกรมทดลองใช้ Shareware


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google