งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์)
ช่วยในการอำนวยความสดวกในการจัดการต่างๆ เช่น เรียงลำดับข้อมูล ป้องกันไวรัส Norton, McCafe

2 Language Translator Program โปรแกรมแปล
ทำหน้าที่แปลโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาต่างๆ Compiler แปลเป็นภาษาเครื่องก่อนจึงเริ่มให้โปรแกรมทำงาน Intrepretation แปลไปพร้อมกับให้เครื่องทำงาน

3 ภาษาโปรแกรม ภาษาเครื่อง ภาษา Assembly ภาษาชั้นสูง ภาษารุ่นที่สี่

4 ภาษาเครื่อง เป็นคำสั่งที่ประกอบด้วยกลุ่มของเลข 0 1
ถ้าเขียนเป็นภาษาอื่นต้องแปรเป็นภาษาเครื่องก่อน

5 ภาษา Assembly ใช้สัญลักษณ์ข้อความแทนกลุ่มเลขฐานสอง โดยมีโปรแกรมแปลภาษาคือ Assembler

6 ภาษาชั้นสูง พัฒนาให้ง่ายต่อการเขียน โดยมีโปรแกรมแปลให้เป็นภาษาเครื่อง

7 ภาษาชั้นสูง Source Program Object Program Compiler โปรแกรมที่
เป็นภาษาเครื่อง โปรแกรมที่ เป็นภาษาชั้นสูง

8 ภาษาชั้นสูง COBOL--Common Business Oriented Language--ธุรกิจ
FORTRAN--FORmula TRANslation --วิทยาศาสตร์ BASIC--Beginner’s All Purpose Symbolic Instruction Code

9 ภาษารุ่นที่สี่ มีความคล้ายคลึงภาษาพูด
ไม่ต้องระบุขั้นตอนการทำงานเพียงแต่บอกว่าต้องการอะไร

10 ภาษารุ่นที่สี่ แยกได้เป็น 3 กลุ่ม ใช้ในการจัดฐานข้อมูล
ใช้ในการสร้างรายงาน ใช้สร้างโปรแกรม

11 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
Hardware Software Operating system Application software Peopleware

12 Peopleware (บุคลากร) Manager/Director System Analyst Programmer Application Programmer System Programmer

13 Peopleware (บุคลากร) Operator เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล Key Operator
Computer Operator


ดาวน์โหลด ppt Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google