ประมวลผลข้อมูล > ได้ผลลัพธ์"> ประมวลผลข้อมูล > ได้ผลลัพธ์">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์เบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2 ความหมายของคอมพิวเตอร์
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ "เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์“ รับข้อมูล > ประมวลผลข้อมูล > ได้ผลลัพธ์

3 ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
รับข้อมูล ประมวลผล แสดงผล

4 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
จุดเริ่มต้นเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเกิดจากความต้องการในการนับ ในประเทศจีนมีอุปกรณ์ช่วยในการนับที่เรียกว่าลูกคิด ต่อมาต้องการการคิดคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้น และมีความสามารถที่หลากหลาย จึงได้มีการพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้น

5 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เครื่องคำนวณปาสคาลที่คิดค้นโดยเบลส ปาสคาล

6 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เครื่องคำนวณสเต็ป เรคคอนเนอร์

7 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เครื่องดิฟเฟอร์เรนซ์เอนจิน

8 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เครื่องแอนาไลติคอลเอนจิน

9 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
บัตรเจาะรู

10 ยุคของคอมพิวเตอร์ 1.ยุคหลอดสุญญากาศ

11 ยุคของคอมพิวเตอร์ 2. ยุคทรานซิสเตอร์

12 ยุคของคอมพิวเตอร์ 3. ยุควงจรรวม (Integrated Circuit : IC)

13 ยุคของคอมพิวเตอร์ 4. ยุควีแอลเอสไอ VLSI

14 ยุคของคอมพิวเตอร์ 5. ยุคเครือข่าย

15 ประเภทของคอมพิวเตอร์
แบ่งตามขนาด และประสิทธิภาพ 1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer)ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง มีราคาแพงที่สุดเหมาะกับงานคำนวณที่ต้องคำนวณตัวเลขจำนวนมหาศาล ให้เสร็จภายในระยะเวลาอันสั้นเช่น การพยากรณ์อากาศ การทดสอบทางอวกาศ การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ การบิน

16 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer)

17 ประเภทของคอมพิวเตอร์
แบ่งตามขนาด และประสิทธิภาพ 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) ความเร็วในการประมวลผลสูงรองลงมาจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์เหมาะกับงานที่มีข้อมูลที่มีปริมาณมากต้องประมวลผลพร้อมกันโดยผู้ใช้นับพัน คน (Multi-user) ใช้กับองค์กรใหญ่ ๆ ทั่วไป เช่น งานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ การควบคุมระบบเครือข่าย งานพัฒนาระบบ งานด้านธุรกิจ ธนาคาร

18 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)

19 ประเภทของคอมพิวเตอร์
แบ่งตามขนาด และประสิทธิภาพ 3. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) สามารถรองรับการทำงานจากผู้ใช้หลายร้อยคน (Multi-user) ในการทำงานที่แตกต่างกัน (Multi Programming) เช่นเดียวกับเครื่องเมนเฟรม แต่ความเร็วด้อยกว่า ทำงานเฉพาะด้าน เช่น การคำนวณทางด้านวิศวกรรม การจองห้องพักของโรงแรม การทำงานด้านบัญชี หรือเป็นเครื่อง Server

20 มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer)

21 ประเภทของคอมพิวเตอร์
แบ่งตามขนาด และประสิทธิภาพ 4. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาถูกสามารถหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer หรือ PC)

22 ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)

23 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit) ส่วนแสดงผล (Output Unit) หน่วยความจำ (Memory Unit)

24 ส่วนรับข้อมูล (Input Unit)
ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบ Keyboard (คีย์บอร์ด) Mouse (เมาส์) Scanner (สแกนเนอร์) Touch screen (ทัชสกรีน) Webcam (เว็บแคม) Microphone (ไมโครโฟน)

25 ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit)
โปรเซสเซอร์ (Processor) หรือ ชิป (chip) นับเป็นอุปกรณ์ ที่มีความสำคัญมากที่สุดของฮาร์ดแวร์ เพราะมีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูล CPU

26 ส่วนแสดงผล (Output Unit)
ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฉายภาพ (Projector) จอภาพ (Monitor) อุปกรณ์เสียง (Audio Output) เครื่องพิมพ์ (Printer)

27 หน่วยความจำ (Memory Unit)
ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมหรือข้อมูลที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูล เพื่อเตรียมส่งหน่วยประมวลผลกลางทำการประมวลผล หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit)

28 หน่วยความจำหลัก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจดจำข้อมูล และโปรแกรมต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ บางครั้งอาจเรียกว่า หน่วยเก็บข้อมูลหลัก (Primary storage) แรม RAM

29 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง
บันทึกข้อมูลทั่วไป

30 ซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรม
1. ซอฟต์แวร์ระบบ System Software หรือ Operating Software : OS 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Application Software

31 ซอฟต์แวร์ระบบ ชุดโปรแกรมที่มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของฮาร์ดแวร์ ให้ใช้กับซอฟต์แวร์ประยุกต์ เช่น Windows XP , DOS , Linux , Mac OS X

32 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาใช้เฉพาะด้านสำหรับทำงานต่างๆ เช่น การทำงานเอกสาร งานกราฟิก งานนำเสนอ หรือเป็น Software สำหรับงานเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมงานทะเบียน โปรแกรมการให้บริการเว็บ โปรแกรมงานด้านธนาคาร


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google