งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จริยธรรมของนักธุรกิจอาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จริยธรรมของนักธุรกิจอาหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จริยธรรมของนักธุรกิจอาหาร
สง่า ดามาพงษ์ - นักวิชาการสาธารณสุข 9 กรมอนามัย - อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย - ผู้จัดการแผนอาหาร สสส. - โฆษกกระทรวงสาธารณสุข

2 วันนี้ขอจุดประกาย ให้ นักธุรกิจอาหาร
เกิดความภูมิใจในอาชีพ ยกระดับร้านอาหารให้สังคมยอมรับ กระตุ้นให้ร้านอาหารรับผิดชอบสังคม สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ร้านอาหาร

3 คือความรับผิดชอบในการปฏิบัติ ผู้อื่นอย่างเป็นธรรม
จริยธรรม คือความรับผิดชอบในการปฏิบัติ ต่อ ผู้อื่นอย่างเป็นธรรม

4 จริยธรรม ด้วยความสำนึกต่อ การรับผิดชอบ ด้วยตนเอง ปราศจากการบีบบังคับ
เป็นการทำ ความดี ต่อ ผู้อื่น ด้วยความสำนึกต่อ การรับผิดชอบ ด้วยตนเอง ปราศจากการบีบบังคับ

5 จริยธรรม เป็นการ สร้างสุข สร้างกุศล ให้ ผู้อื่น ด้วยความสมัครใจ

6 คนทำ (ผู้มีจริยธรรม) เกิด ปิติ มีบุญ และเกิดผลบุญหนุนเนื่อง
ผลแห่งการมีจริยธรรม คนรับ (ผู้อื่น) มีสุข คนทำ (ผู้มีจริยธรรม) เกิด ปิติ มีบุญ และเกิดผลบุญหนุนเนื่อง เกิด สุขภาวะทางสังคม

7 นักธุรกิจอาหาร ไม่ใช่แม่ค้าพ่อค้าแสวงหากำไร ที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจตนเอง
และขาดความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม

8 นักธุรกิจอาหาร เป็น ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจเชิงสังคม
เป็น อาชีพ บริสุทธิ์ เป็น ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจเชิงสังคม เป็น ผู้แบ่งปันความสุขให้คนอื่น เป็น ผู้ร่วมสร้างชาติ สร้างแผ่นดิน

9 นักธุรกิจอาหาร เป็นผู้กุมกระเพาะและชะตาชีวิต ของ คนไทย
เป็นผู้ร่วมรับผิดขอบต่อสุขภาวะของ เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบสังคมไทย

10 มอง 3 มิติที่ยิ่งใหญ่ จงภูมิใจในการเป็นนักธุรกิจอาหาร
1. ร่วมสร้างเศรษฐกิจไทย 2. ร่วมเสริมสร้างสุขภาพคนไทย 3. ร่วมรักษ์วัฒนธรรมทางอาหารไทย

11 รักและภูมิใจในอาชีพธุรกิจอาหาร
จริยธรรม ของ นักธุรกิจอาหาร เริ่มจาก รักและภูมิใจในอาชีพธุรกิจอาหาร

12 นักธุรกิจอาหาร ที่มีจริยธรรม
ห่วงหา อาทร ลูกค้า และ เพื่อนร่วมสังคมด้วย

13 นักธุรกิจอาหาร ที่มีจริยธรรม (ต่อ)
อาหารที่ตนเองปรุงและกินเอง มีคุณภาพเท่ากับ อาหารที่ลูกค้าและเพื่อนร่วมสังคมกิน

14 นักธุรกิจอาหาร ที่มีจริยธรรม (ต่อ)
บริการลูกค้าดุลเครือญาติ

15 นักธุรกิจอาหาร ที่มีจริยธรรม (ต่อ)
ราคาอาหารที่บริการลูกค้า ตั้งอยู่บนฐานแห่งความเป็นธรรม

16 นักธุรกิจอาหาร ที่มีจริยธรรม (ต่อ)
เคารพ รัก ร่วมพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม

17 นักธุรกิจอาหาร ที่มีจริยธรรม (ต่อ)
ร่วมมือภาครัฐพัฒนา อาหารปลอดภัยและได้คุณค่า

18 นักธุรกิจอาหาร ที่มีจริยธรรม (ต่อ)
เกิดจากจิตวิญญาณ ที่ต้องการทำความดี หามีใครบังคับไม่

19 ผลแห่งการมี จริยธรรมของนักธุรกิจอาหาร
ลูกค้าพึงพอใจได้กิน อาหารปลอดภัยได้คุณค่า ลูกค้าสุขภาพดีไม่มีโรค

20 ผลแห่งการมี จริยธรรมของนักธุรกิจอาหาร (ต่อ)
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น สังคมน่าอยู่น่าเที่ยว พาครัวไทยไปสู่ครัวโลก เศรษฐกิจเฟื่องฟู

21 ผลแห่งการมี จริยธรรมของนักธุรกิจอาหาร (ต่อ)
คุณภาคภูมิใจได้ช่วยชาติ ในที่สุด คุณได้กุศลบุญกองใหญ่

22 คนมีคุณธรรมและจริยธรรม
ปัจจุบัน สังคมไทยใครๆก็ ร่ำร้องเรียกหา คนมีคุณธรรมและจริยธรรม

23 นักธุรกิจอาหาร จะขอเป็นคนไทยอีกกลุ่มหนึ่ง ที่จะประกอบอาชีพอยู่ฐาน แห่งการมี จริยธรรม ตลอดไป

24 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt จริยธรรมของนักธุรกิจอาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google