งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นด้านจริยธรรมในการใช้ข้อมูล ข่าวสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นด้านจริยธรรมในการใช้ข้อมูล ข่าวสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นด้านจริยธรรมในการใช้ข้อมูล ข่าวสาร
ในขณะที่ Information System ทำให้สามารถเก็บและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สิ่งที่สื่อแสดงทางจริยธรรม (ethical implications) ในการใช้ข่าวสารเพื่อการตัดสินใจจำเป็นจะต้องได้รับการพิจารณา การตัดสินใจที่มีจริยธรรมคือการตัดสินที่อยู่บนหลักการ ของความถูกต้อง (principles of right and wrong) นักวิชาการอาวุโสในเรื่องนี้ Richard Mason ได้เสนอกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในเรื่องนี้ดังที่ปรากฏในตาราง

2 ตาราง มิติในเรื่องจริยธรรมของ Mason
ความเป็นส่วนตัว เพียงแต่ว่าเราสามารถรวบรวมและเก็บข้อมูล เกี่ยวกับบุคคลแทบทุกเรื่อง เรามีสิทธิที่จะทำ เช่นนี้หรือไม่ เราจะเฝ้าระวังและคอยติดตาม พนักงานได้ตามใจชอบได้หรือไม่ การเข้าถึง ใครมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลอะไร เพื่อวัตถุประสงค์ อะไร เครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลจะถูกจัดหา ให้กับแต่ละบุคคลและสังคมอย่างไร

3 ตาราง มิติในเรื่องจริยธรรมของ Mason
ทรัพย์สิน ใครเป็นเจ้าของข่าวสารและทรัพย์สินทาง (property) ปัญญาบริษัทจะข่าวสาร รวมทั้งข่าวสาร เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของพนักงานได้หรือไม่ ความถูกต้อง ใครรับผิดชอบในเรื่องความถูกต้องแม่นยำ แม่นยำ ของข่าวสารและใครรับผิดชอบในความ ผิดพลาด

4 การตัดสินใจที่มีจริยธรรมในเรื่องข่าวสารเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องมาจากความขัดแย้งที่อาจจะเกิดได้ระหว่างผู้ถือหุ้น ตัวอย่าง สิ่งที่ผู้จัดการจำเป็นต้องรู้อาจจะขัดแย้งสิทธิหรือความเป็นส่วนตัวของพนักงานหรือลูกค้า เนื่องจากการที่ข่าวสารมีคุณค่าต่อองค์การ และ ความสะดวกในการรวบรวม ความขัดแย้งเช่นนี้ยิ่งจะเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้ Internet ในทางธุรกิจมากขึ้น ลูกค้าอาจจะไม่ทราบหรอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาได้ถูกเก็บรวบรวม โดยบริษัท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ของการซื้อ ประเภทของการซื้อ และวิธีจ่ายเงินการทำเช่นนี้ก็เพื่อช่วยบริษัทในการผลิตและการตลาด

5 และให้การใช้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า แต่ข่าวสารเช่นนี้ ถ้าบริษัทจะขายข่าวสารให้บริษัทอื่น ๆ ในเรื่องความเป็นส่วนตัว บริษัทสามารถที่จะติดตามงานที่ทำบนเครือข่าย โดยบันทึกจำนวนของการป้อนข้อมูลหรือเวลาที่ใช้ในการป้อน ในลักษณะเดียวกับ e – mail หรือ ระบบโทรศัพท์สามารถติดตามได้เช่นกัน การส่ง e – mail เป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่ ประเด็นที่สำคัญคือองค์การจะต้องกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลอะไรที่จะต้องรวบรวม ใครจะเข้าถึงได้ และจะใช้เพื่ออะไร ผู้จัดการและพนักงานทุกคนจำเป็นต้องทราบและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งคัด


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นด้านจริยธรรมในการใช้ข้อมูล ข่าวสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google