งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม
สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดย คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท.กาญจนบุรี เขต 2

2 สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย =
เช่น = × 8 = 52 12 – 6 =

3 คำชี้แจง ประโยคต่อไปนี้เป็นสมการหรือไม่
9 × 7 = 63 เป็น ไม่เป็น

4 คำชี้แจง ประโยคต่อไปนี้เป็นสมการหรือไม่
< 20 ÷ 5 เป็น ไม่เป็น

5 คำชี้แจง ประโยคต่อไปนี้เป็นสมการหรือไม่
เป็น ไม่เป็น

6 คำชี้แจง ประโยคต่อไปนี้เป็นสมการหรือไม่
100 ÷ 4 = 5 × 10 เป็น ไม่เป็น

7 คำชี้แจง ประโยคต่อไปนี้เป็นสมการหรือไม่
= 11 × 2 เป็น ไม่เป็น

8 คำชี้แจง จงเขียนเครื่องหมาย  หน้าประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นสมการ
9 × 7 = < 20 ÷ 5 40 – 16 ≠ ÷ 4 = 5 × 10 = 11 × 2 18 × 0 = 1 × × 10 > 200 9 × 3 = 4 × × 8 ≠ 12 / 18 = × 1 = 71 ÷ 1 8 × 5 × 2 = 8 × = 10 × 5 = m × 0 < 1 × 1

9 สมการที่เป็นจริง สมการซึ่งมีจำนวนที่อยู่ซ้ายมือของเครื่อง = เท่ากันกับจำนวนที่อยู่ขวามือ เป็นสมการที่เป็นจริง เช่น = 30 เป็นสมการที่เป็นจริง 7 + 8 = 8 × 7 เป็นสมการที่เป็นเท็จ 20 – 9 = 11 × 1 เป็นสมการที่เป็นจริง 25 ÷ 5 = 4 เป็นสมการที่เป็นเท็จ

10 คำชี้แจง จงนำประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดมาใส่ในตารางให้ถูกต้อง
คำชี้แจง จงนำประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดมาใส่ในตารางให้ถูกต้อง สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ 12 ÷ 3 = 4 (35 ÷ 7) × 100 = 700 9 + 6 = 6 + 4 100 ÷ 4 = 5 × 10 61.01 = 2 + 5 = 7 = < 11 × 2

11 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>

12 และอย่าลืมทำการบ้านนะคะ
กลับไปทบทวน และอย่าลืมทำการบ้านนะคะ


ดาวน์โหลด ppt คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google