งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย นางสาวดวงตา อัมภรณ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

2 เนื้อหา 1 ชั่วโมงมี 60 นาที
เข็มสั้นเดินไป 1 ช่องใหญ่ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง หรือ 60 นาที เข็มยาวเดินไป 12 ช่องใหญ่ ใช้เวลา 60 นาที เข็มสั้นเดินไป 1 ช่องใหญ่ ใช้เวลาเท่ากับ เข็มยาวเดินไป 12 ช่องใหญ่ หรือ 60 ช่องเล็ก

3 เป็นเวลา 14:00 น. ถูกหรือผิด

4 เป็นเวลา 13:00 น. ถูกหรือผิด

5 เป็นเวลา 20:00 น. ถูกหรือผิด

6 เป็นเวลา 17:00 น. ถูกหรือผิด

7 เป็นเวลา 12:00 น. ถูกหรือผิด

8 เป็นเวลา 18:00 น. ถูกหรือผิด

9 เป็นเวลา 09:30 น. ถูกหรือผิด

10 ให้นักเรียนโยงเส้นเวลากับนาฬิกาที่ถูกต้อง
17:00 น. 10:20 น. 09:50 น.

11 เป็นเวลาเท่าไร.......... เป็นเวลาเท่าไร..........
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

12 เป็นเวลาเท่าไร.......... เป็นเวลาเท่าไร..........
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

13 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google