งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสริมเว็บให้ดูสวย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสริมเว็บให้ดูสวย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสริมเว็บให้ดูสวย

2 การจัดหัวข้อย่อย 1. การจัดหัวข้อย่อยแบบเรียงลำดับ รูปแบบคำสั่งมีดังนี้ <ol> <li>---</li> </ol>

3 ol ย่อมาจาก Ordered List เป็นการจัดเรียงลำดับหัวข้อ โดยมีคำสั่งที่ต้องใช้คู่กันอยู่ภายใน คือ li ย่อมาจาก List Item การจัดเอกสารให้มีหัวข้อย่อยแบบเรียงลำดับ

4 ตัวอย่างการจัดเอกสารให้มีหัวข้อย่อยแบบเรียงลำดับ
<html> <ol> <li>หัวข้อย่อยที่ 1</li> <li>หัวข้อย่อยที่ 2</li> <li>หัวข้อย่อยที่ 3</li> </ol> </html>

5 2. การจัดหัวข้อย่อยแบบไม่เรียงลำดับ
เหมาะสำหรับเนื้อหาเอกสารที่สามารถนำหัวข้อใดขึ้นก่อนก็ได้โดยมีรูปแบบคำสั่ง <ul> <li>---</li> </ul>

6 ul ย่อมาจาก Unordered List เป็นการกำหนดหัวข้อย่อยแบบไม่เรียงลำดับ โดยมีคำสั่งที่ต้องใช้คู่กันอยู่ภายใน คือ li

7 ตัวอย่าง <html> <ul> <li>หัวข้อย่อยที่ 1</li>

8 การใส่รูปภาพในเว็บเพจ
รูปภาพที่ใช้ประกอบในเว็บเพจควรมีขนาดเล็ก มีสีสันเหมาะสมเพื่อให้ผู้ชมสามารถดาวน์โหลดมาแสดงในบราวเซอร์ได้อย่างรวดเร็ว ภาพที่ใช้ประกอบบนเว็บเพจมีอยู่ 3 ชนิด คือ 1. ภาพชนิด jpeg เป็นแฟ้มภาพที่มีความละเอียดของสีเหมือนจริงมากที่สุด มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับใช้กับภาพถ่ายบุคคล อาคาร วัตถุ สิ่งของ หรือทิวทัศน์จะมีส่วนขยายเป็น jpg 2. ภาพชนิด gif เป็นแฟ้มที่เหมาะกับการแสดงภาพการ์ตูน ตัวอักษรหัวเรื่อง หรือภาพเคลื่อนไหว มีสีไม่เกิน 256 สี แฟ้มภาพชนิดนี้จะมีส่วนขยายเป็น gif

9 3.ภาพชนิด png เป็นภาพที่นำเอาข้อดีของ jpg ผสมกับ gif โดยมีคุณสมบัติ สามารถแสดงสีได้มากกว่า 256 สี การบีบอัดภาพน้อยกว่า jpg ทำให้แสดงผลได้เร็ว แต่บราวเซอร์รุ่นต่ำๆอาจแสดงผลไม่ได้

10 การแทรกรูปภาพในเว็บเพจใช้คำสั่งดังนี้
<img src=“path/name.jpg”/> Img ย่อมาจาก image Src ย่อมาจาก source Path คือเส้นทางของโฟลเดอร์ที่เก็บแฟ้มข้อมูลเป็นรูปภาพ name คือ ชื่อภาพที่เราต้องการแทรก ซึ่งอาจมีนามสกุล jpg หรือ gif

11 การจัดตำแหน่งภาพในข้อความ
ในกรณีที่ต้องการจัดตำแหน่งภาพในข้อความสามารถกำหนดโดยเติมคำสั่ง align=“……” ตามหลังคำสั่งแทรกรูปภาพ โดยสามารถระบุตำแหน่งต่างๆได้แก่ top, middle, bottom, left, และ right

12 การเขียน Comment ในภาษาคอมพิวเตอร์ทุกภาษามีสัญลักษณ์ที่ใช้กำหนดว่า ข้อความที่ใช้อธิบายความหมายบางอย่างที่ใช้บอกผู้อ่านซอร์สโค๊ด ในภาษา HTML เราสามารถเติมข้อความเพื่อบอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บเพจนั้นได้ โดยใช้แท็ก <!..และ..!> ครอบคลุมข้อความนั้น โดยที่บราวเซอร์จะไม่แสดงผลให้เห็น ผู้พัฒนาเว็บอาจใช้ comment ในการเตือนตัวเองว่าส่วนใดที่ต้องการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม หรือคำสั่งนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับ

13 ผู้ที่จะมาปรับปรุงเพิ่มเติม หรือกรณีที่มีการพัฒนาเว็บเพจร่วมกันเป็นทีม
ตัวอย่าง


ดาวน์โหลด ppt เสริมเว็บให้ดูสวย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google