งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รางวัล ไทยสร้างสรรค์ ประจำปี 2553 มี 6 รางวัล จำแนกเป็น 2 สาขา 1. สาขางานฝีมือและ หัตถกรรม 3 รางวัล 2. สาขางานออกแบบ 3 รางวัล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รางวัล ไทยสร้างสรรค์ ประจำปี 2553 มี 6 รางวัล จำแนกเป็น 2 สาขา 1. สาขางานฝีมือและ หัตถกรรม 3 รางวัล 2. สาขางานออกแบบ 3 รางวัล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รางวัล ไทยสร้างสรรค์ ประจำปี 2553 มี 6 รางวัล จำแนกเป็น 2 สาขา 1. สาขางานฝีมือและ หัตถกรรม 3 รางวัล 2. สาขางานออกแบบ 3 รางวัล

3 เกณฑ์การพิจารณา มอบรางวัล ประกอบด้วย 4 มิติ 1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 2. ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Business Opportunity) 3. ประโยชน์ใช้สอย (Functionality) ของผลิตภัณฑ์ 4. ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม (Social Benefits and Environmental Responsibility)

4 สาขางานฝีมือและ หัตถกรรม 1. บริษัท ไทยนำโชค เท็กซ์ไทล์ จำกัด ผู้ผลิตผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ 2. บริษัท พีคฌาน จำกัด ผู้ผลิตของตกแต่งบ้านจากวัสดุธรรมชาติ เช่นพรม แจกัน 3. หจก. กรกต อินเตอร์เนชั่น นอล ผู้ผลิตโคมไฟลวดลายดอกกุหลาบ, เยอร์บิร่า, อัญชัน ลายคลื่นและ ระฆัง

5 ภูมิปัญญา + วัสดุในพื้นที่ + ฝีมือประณีต + อุตสาหกรรมมาตรฐาน = สินค้าสร้างสรรค์

6 Nature is Future

7 “ ดึงธรรมชาติมาใช้ พัฒนาเส้นใยผ้า จากวัสดุใหม่ เช่นใยกล้วย, ใยข่า และ ย้อมสีด้วยธรรมชาติเช่น หมากแก่ ” “ ไม่กล้า ไม่อยาก ไม่ทำ คน ไทยต้องทิ้งคำว่า ไม่ ประเทศไทย จึงจะเจริญได้ ” คุณบัณฑิต

8

9 ปอ + หิน + สายน้ำ = พรมนวดเท้า

10 ศิลปะพื้นบ้านพัฒนาสู่ Modern Art เพิ่มประโยชน์ของ ปอ แต่เดิม ทำได้เพียงกระสอบข้าว หรือเชือก

11 เมื่อกระด้งกับตระกร้าสานถูก พลาสติกแย่งตลาด

12 “ ปู่บอกว่า เอาน้ำตาลโตนดมาชุบไม้ไผ่ แล้วเผาไฟ จะทำให้ดัดโค้งได้ง่ายขึ้น ” คุณกรกช อารมณ์ดี

13 สาขางานออกแบบ 1. บริษัทไวเบรโต จำกัด 2. บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด 3. บริษัท พลาเน็ท 2001 จำกัด

14

15 “ ความกังวาลของเสียง ขึ้นอยู่กับความ หนาแน่นของวัสดุที่ทำ เราไม่สามารถ เพิ่มความหนาของทองเหลืองได้เพราะ จะทำให้มีน้ำหนักมาก แต่เราใช้โพลี เมอร์เพิ่มความหนาแน่นของพลาสติก โดยไม่เพิ่มน้ำหนักได้ ” ครั้งแรกของโลก ที่ แซก โซโฟนไม่กลัวน้ำ, มี น้ำหนักเบา และไม่ต้อง ดูแลรักษามาก “ ทำครั้งแรก เพียงแต่อยากให้เด็ก ได้ฝึกใช้แซกที่มีราคาถูก และ น้ำหนักเบา ( แซกฯ ทองเหลือง 2 แสน หนัก 2.5 กิโล แซกฯ โพลีเมอร์ 9 พันบาทหนัก 8 ขีดครึ่ง !) 160 ปี รูปทรงแซกโซโฟน ไม่ได้ เปลี่ยน แต่เราเปลี่ยนวัสดุ รูปแบบวิธีการผลิตก็เปลี่ยนไป !? คุณปิย พัชร์

16 1.Design 2.Material 3.Technolog y 4.Function 5.Social 6.Developm ent “ เรามีสินค้าที่ เหมือนกับคู่แข่ง การจะ ทำให้ลูกค้าเลือกก็ต้อง มีสินค้าที่แตกต่าง อย่างอ่างอาบน้ำ ที่มี แสง ลูกค้าชอบอยู่แล้ว เพราะช่วยสร้าง บรรยากาศผ่อนคลาย แต่ประเด็นอยู่ตรงที่จะ ซ่อนแหล่งของแสง อย่างไร (Light Source) จึงต้องคิดค้น กับซัพพลายเออร์ว่าจะ หล่ออ่างอาบน้ำด้วย วัสดุใหม่ที่ให้แสงลอด ผ่านได้ ”

17 “ การใช้ชีวิตกับธุรกิจของ ที่นี่จะแตกต่างกัน แม้เรา จะขายอ่างอาบน้ำราคา เป็นแสน แต่ผมก็ยังใช้ขัน อยู่ เพราะผู้นำองค์กร ทำ ตัวอย่างการใช้เศรษฐกิจ พอเพียงให้ดู ” เราเริ่มบุก ตลาด ด้วย การส่งสินค้า ไปประกวด ในระดับ นานาชาติ

18 “ ผมพยายามดึงรูปทรง ธรรมชาติให้เข้ามาอยู่ใน ชีวิตคนเรามากที่สุด สมัย เป็นเด็กเคยนั่งที่โขดหิน เลยดึงแรงบันดาลใจใน อดีตมาผลิตที่นั่ง ผมแค่พยายามคิด ว่ามีวัสดุอื่นอีกไหม นอกเหนือจากสิ่งที่ คนอื่นทำ แล้วเรามา ลองทำดู ว่า มันจะทำได้ หรือเปล่า ? คุณ อุดม

19

20


ดาวน์โหลด ppt รางวัล ไทยสร้างสรรค์ ประจำปี 2553 มี 6 รางวัล จำแนกเป็น 2 สาขา 1. สาขางานฝีมือและ หัตถกรรม 3 รางวัล 2. สาขางานออกแบบ 3 รางวัล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google