งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 2 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 2 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 2 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ความคิดธุรกิจใหม่ การประเมินธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค (สินค้าและบริการ) การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด (โอกาสและความเสี่ยง)

2 Chapter 2 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ความคิดธุรกิจใหม่ การประเมินธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน (สถานะทางการเงิน) การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านองค์กร (ความสามารถและทีมงาน) การศึกษาความได้เปรียบในการแข่งขัน (ความได้เปรียบเสียเปรียบ)

3 การศึกษาความเป็นไปได้
แนวคิดธุรกิจทำได้หรือไม่ ลูกค้าคือใคร เข้าถึงลูกค้าได้อย่างไร จะให้อะไรแก่ลูกค้า ความพร้อมกับความเสี่ยง ตลาด ช่องทางเข้าสู่ตลาด คุณค่าต่อลูกค้า การเงิน ผลิตภัณฑ์จะอยู่ในตลาดได้นานแค่ไหน ต้นทุนการผลิตเริ่มต้นเท่าไร ต้นทุนการตลาดเริ่มต้นเหมาะสมหรือไม่

4 การศึกษาความเป็นไปได้ (ต่อ)
ระยะเวลาเข้าตลาดเหมาะสมหรือไม่ ขนาดตลาดใหญ่พอหรือไม่ สินค้ามีกำไรหรือไม่ มีกลุ่มลูกค้ารายแรกหรือไม่ การพัฒนาสินค้าทันเวลาหรือไม่ ธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมกำลังโตหรือไม่ สถาบันการเงินยอมรับธุรกิจนี้หรือไม่

5 การประเมินโอกาส ขั้นตอนที่ 1 ประเมินว่าธุรกิจนั้นมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน (ขนาดตลาด อัตราการเติบโต การแข่งขันในตลาด ความเสี่ยง โอกาสที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่ การตอบรับของสังคม) ขนาดตลาดของนมเปรี้ยว 8,460 ล้านบาท แบ่งเป็น นมเปรี้ยวผสมแลคโตบาซิลลัส นมเปรี้ยวยูเอชที โยเกิร์ต นมเปรี้ยวพาสเจอร์ไรซ์ โยเกิร์ต เดิมเติบโต 10% ปัจจุบันแค่ 5% เจ้าตลาดคือดัชมิลล์ เมจิ โฟร์โมสต์

6 การประเมินโอกาส (ต่อ)
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินว่าธุรกิจนั้นเหมาะสมกับความ ถนัดแค่ไหน (กำลังทุนทรัพย์ ความสามารถทางการตลาด การผลิต เทคโนโลยี การจัดหาทรัพยากรการผลิต การบริหาร) ขั้นตอนที่ 3 ประเมินว่าอัตราการทำให้สำเร็จมีมากน้อยแค่ไหน

7 5 Forces Model การวิเคราะห์ความน่าสนใจของอุตสาหกรรมด้วยโมเดลแรงกดดัน 5 ประการ 1.ความยากง่ายในการเข้าสู่อุตสาหกรรม (Barrier to Entry) 2.ความรุนแรงของการแข่งขัน (Intensity of Rivalry) 3.อำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ (Bargaining power of Supplier) 4.อำนาจต่อรองของลูกค้า (Bargaining power of Buyer) 5.สินค้าทดแทน (Substitute Product)

8 โมเดลแรงกดดัน 5 ประการ (The five forces model for competition)
1.คู่แข่งขันที่เข้ามาใหม่ 5. ความรุนแรงของการแข่งขัน 2. Suppliers 3. Buyers 4. ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันได้

9 การประเมินโอกาส ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
รู้จักตนเอง เข้าใจจุดอ่อนจุดแข็ง ความต้องการของตนเอง รักสินค้าและอาชีพที่จะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคม เคารพ ซื่อสัตย์ และใส่ใจในตัวลูกค้า รู้จักวิธีปฏิบัติกับลูกน้องได้ดี เชื่อถือได้

10 การสร้างโมเดลธุรกิจ การพัฒนาโมเดลธุรกิจ
การเลือกลูกค้า (Customer Selection) การสร้างคุณค่าและได้รับกำไร (Value Capture) หนีคู่แข่ง (Strategic Control) การออกแบบธุรกิจ (Business Design & Scope)

11 วิธีการสร้างกำไร “ในปัจจุบันไม่พอที่จะเห็นเพียงโอกาสทางธุรกิจ แต่จำเป็นจะต้องรู้ว่ากำไรของธุรกิจอยู่ที่ไหน และจะเข้าถึงกำไรนั้นได้อย่างไร” กำไรไม่ได้อยู่ที่เดิม เปลี่ยนที่อยู่ใหม่ ต้องรู้ความต้องการสินค้าใหม่ที่ตรงตามความต้องการสินค้า ค้นหาช่องว่างและเสนอเงื่อนไขใหม่ให้กับลูกค้า แย่งลูกค้าจากตลาดกลางไปยังตลาดบนหรือตลาดล่าง โดยให้ผลประโยชน์ด้านราคาหรือคุณภาพอย่างชัดเจน

12 วิธีการสร้างกำไร (ต่อ)
สร้างกำไรโดยกำหนดมาตรฐานก่อนคนอื่น หรือพยายามเปลี่ยนแปลง ยกระดับมาตรฐานใหม่ สร้างกำไรโดยใช้เทคโนโลยี ไล่ตามเทคโนโลยี สร้างกำไรโดยการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน เช่น จากทำงานครบวงจรมาเป็นเลือกเฉพาะส่วนที่มีกำไร สร้างกำไรโดยการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าคนอื่นอยู่เสมอ สร้างกำไรโดยการแก้ไขในส่วนที่คนอื่นทำไม่สำเร็จ

13 วิธีการสร้างกำไร (ต่อ)
สร้างกำไรโดยการรู้จักเลือกลูกค้า มุ่งเฉพาะลูกค้าที่ให้กำไร สร้างกำไรโดยการแบ่งกลุ่มลูกค้าย่อยมากขึ้นและเสนอสินค้าที่หลากหลาย สร้างกำไรโดยการเพิ่มหรือเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ สร้างกำไรโดยการสร้างยี่ห้อสินค้า (Branding) สร้างกำไรโดยการหันมามองสินค้า ซึ่งสามารถกลับมาทำกำไรได้หลายครั้ง

14 สร้างความได้เปรียบด้านต้นทุน
สร้างให้สามารถมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายได้ก่อน 2 ปี สร้างยี่ห้อและสิทธิบัตร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า วางตำแหน่งที่เหนือกว่า บริหารกระบวนการสร้างคุณค่า สร้างมาตรฐาน


ดาวน์โหลด ppt Chapter 2 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google