งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญของพืชและอนาจักรพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญของพืชและอนาจักรพืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำคัญของพืชและอนาจักรพืช
มนุษย์อาศัยประโยชน์จากพืชทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อเป็นแหล่งอาหารและเส้นใยแต่พืชก็ทำสิ่งที่สำคัญในชีวิตเรา พืชปลกคลุมโลกจากการประทุ ช่วยพวกเราควบคุมน้ำทำให้รอบตัวเราสวยงาม ให้อาหารและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและให้ผลประโยชน์หลายอย่างในกิจกรรมของพวกเรา พืชไม่ใช้เพียงแค่ให้ชีวิตเราเท่านั้นแต่พืชยังทำให้ตัวเองสวยงาม ความสนุกและคุณค่ามากขึ้น

2 พิจารณาร่วมกัน พืช1000ประเภทที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ที่รู้จักกันว่า อนาจักรพืชพืชมีความหลากหลายขนาด โครงสร้าง รูปแบบ ที่อยู่ กระบวนการขยายพันธุ์ และมีประโยชน์ต่อมนุษย์ พืชบางชนิดอย่างเช่น แบคทีเรีย ได้ถูกสร้างขึ้นมามีเซลล์เดียวพวกมันเล็กมากสามารถแยกโดยใช้กล้องจุลทัศน์ ที่ใหญ่ที่สุดคือต้นไม้ที่สูงใหญ่เรดวู๊ดที่แคลิฟอเนียพืชเหล่านั้น อาจจะโตถึง350ฟุต มีเส้นผ่าศูนย์กลาง20ฟุต ตรงโคนต้น

3 พืชบางชนิดอย่างสาหร่าย และเห็ด ไม่มีทั้งต้นและใบ และไม่ผลิตดอกออกผล บางชนิดออกที่ชั้น ในที่มีความร้อนจำกัด พื้นที่แห้ง พืชทั้งหมดเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ แต่พวกมันอาจจะเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันของพืช

4 ไม่ใช่พืชทั้งหมดที่มีประโยชน์และมีคุณค่าสำหรับมนุษย์ ทางเศรษฐกิจพืชแบ่งออกเป็นสามแบบดังนี้ 1.พืชอันตราย 2.พืชไม่ค่อยอันตราย 3.พืชที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์

5 มีพืชหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อชาวนา เพราะเป็นสาเหตุที่ทำลายผลิตผลและเชื้อโรค พืชบางชนิดที่อ้างถึงเช่น วัชพืชโตและยังมีอยู่ที่ที่พวกเขาไม่ต้องการและเป็นสาเหตุที่ ลดอาหารพืช ชาวนาพยายามนำเงินค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนมากเพี่อคาบคุมพืชที่ไม่พึงปราถนา

6 รูปแบบกลางของพืชจะไม่สำคัญเท่ากับในชีวิตประจำวันเป็นอีกสองกลุ่มใน ความจริงเราแทบจะไม่ทราบจำนวนของพวกเขา แต่ผ่านทุกเพศทุกวัยพวกเขาได้เล่นบทบาทสำคัญในกระบวนการที่ช้าของการก่อตัว ของดินกลุ่มนี้ยังรวมถึงบางส่วนของ ไม้ประดับ

7 พืชที่ดีที่สุดคือพืชที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์พวกเหล่านั้นได้ถูกปลูกฝังกับชาวนาและชาวไร่ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช้มีประโยชน์ทางตรงเท่านั้นยังเป็นอาหารสัตว์ที่ให้เนื้อ ไข่เป็นสินค้าประจำวันขนแกะและพลังงาน พืชไร่บางชนิดใช้ในอุตสาหกรรมในการผลิตหลายชนิดไม่ต้องสงสัยเลย เราไม่รู้หรอกว่า สิ่งเห่านั้นทำจากพืชไร่และพืชอื่นๆ และวิทยาศาสตร์ จะช่วยค้นหาประโยชน์จากพืชเหล่านั้นขึ้นมา


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญของพืชและอนาจักรพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google