งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์การวางแผนสืบค้นข้อมูลบน WWW

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์การวางแผนสืบค้นข้อมูลบน WWW"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์การวางแผนสืบค้นข้อมูลบน WWW
กำหนดคำถามและขอบเขตคำถาม(Formulate the Question) หัวข้อเรื่อง เช่น การเรียนการสอน ลักษณะ / ประเภท เช่น บทความ, หนังสือ, เกม ฯลฯ วัตถุประสงค์ เช่น เพื่ออ้างอิง, ประกอบการสอน เวลา เช่น หลังปี พ.ศ. 2540 จำแนกแนวคิดในคำถาม(Identify the Important Concepts) ออกเป็นส่วน ๆ เช่น thai and government and 2540

2 กำหนดคำค้น(Identify search terms) โดยคำนึงถึงหลักภาษาด้วย
Synonyms : คำพ้องที่ให้ความหมายเดียวกัน เช่น women : females English dialect : ภาษาในแต่ละถิ่น เช่น color : colour, catalog : catalogue Truncation : คำที่มีรากศัพท์ชุดเดียวกัน แต่อักษรที่เชื่อมด้านหลังต่างกัน เช่น Child : children : chilhood การเชื่อมคำ (Combining Search Terms) Phrase searching คำที่มักไปด้วยกัน เช่น Real Estate, Fiber Optics Boolean Searching AND เช่น boy and girl OR เช่น women or females NOT เช่น water not liquids

3 เลือกใช้ Search Engine เช่น
A2Z : AltaVista : Excite : Hotbot : Infospace : Yahoo : ทำการสืบค้น และประเมินผล (ควรตรวจสอบประเมินผลแค่ 50 อันดับแรก)

4 ตัวอย่างการสืบค้น พิมพ์คำหรือข้อความ

5 คลิก

6

7 เว็บไซต์ส่วนตัว มีไว้เพื่อเผยแพร่งานหรือเรื่องราวที่ต้องการให้สาธารณะรับทราบ การขอมีเว็บไซต์ส่วนตัว ขอใช้บริการจาก ISP จ่ายค่าเช่ารายเดือน/ปี ขอใช้บริการฟรี ใช้ browser เข้าสู่ web site ที่ให้บริการฟรี ลงทะเบียน (แจงรายละเอียดส่วนตัว/บางทีโกหก) ภายใน 1 สัปดาห์จะได้รับชื่อ web site ในรูปแบบดังนี้

8 แหล่งที่ให้บริการเว็บไซต์ส่วนตัวฟรี
รายชื่อเวบไซต์ รายละเอียด AngelFire ให้บริการพื้นที่ตั้งเว็บไซต์ฟรี Bangkok.com ให้บริการพื้นที่ตั้งเว็บไซต์ฟรีของคนไทย FreeYellow.com ให้บริการพื้นที่ตั้งเว็บไซต์ฟรี Fortune City ที่นี่เขาให้พื้นที่ตั้งเว็บไซต์ฟรีมากถึง 20 MB FreeTown ให้บริการพื้นที่ตั้งเว็บไซต์ฟรี GeoCities ให้บริการพื้นที่ตั้งเว็บไซต์ฟรี HyperMart.net ให้บริการพื้นที่ตั้งเว็บไซต์ฟรี สามารถตั้งชื่อไว้ ด้วย เช่น MyFreeOffice.com ให้บริการพื้นที่ตั้งเว็บไซต์ฟรี

9 Switchboard ให้บริการพื้นที่ตั้งเว็บไซต์ฟรี
Thai.Net ให้บริการพื้นที่ตั้งเว็บไซต์ฟรีของคนไทย ThaiService ให้บริการพื้นที่ตั้งเว็บไซต์ฟรีของคนไทย Thai.To ให้บริการพื้นที่ตั้งเว็บไซต์ฟรีของคนไทย TheThai.com ให้บริการพื้นที่ตั้งเว็บไซต์ฟรีของคนไทย สามารถตั้งชื่อไว้ข้างหน้า ได้ด้วย เช่น อัพโหลดทาง FTP ได้ The Globe ให้บริการพื้นที่ตั้งเว็บไซต์ฟรี Tripod ให้บริการพื้นที่ตั้งเว็บไซต์ฟรี WBS ให้บริการพื้นที่ตั้งเทอร์ไซต์ฟรี Xoom ให้บริการพื้นที่ตั้งเว็บไซต์ฟรีแบบไม่จำกัดเนื้อที่ ทั้งยังสามารถ ห้องสนทนาส่วนตัวได้ อัพโหลดโดยใช้โปรแกรม FTP และอื่น ๆ อีกมากมาย


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์การวางแผนสืบค้นข้อมูลบน WWW

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google