งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้าง HTML โครงสร้างพื้นฐาน HTML คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ <BR>

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้าง HTML โครงสร้างพื้นฐาน HTML คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ <BR>"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้าง HTML โครงสร้างพื้นฐาน HTML คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ <BR>
คำสั่งการย่อหน้าใหม่ คำสั่ง<FONT   SIZE> 

2 โครงสร้างพื้นฐาน HTML
โครงสร้าง  พื้นฐานของภาษา Computer  เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ของการเขียนภาษา   Computerโดยทั่วไปแล้วมันจะต้อง ถูกเขียนขึ้นทุกครั้ง    ภาษา HTML ก็ เหมือนกับภาษา  Computer ทั่วๆไป ที่มีโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะ  ของมัน คำสั่งของ   HTML ส่วนมากจะถูกกำหนด   อยู่ในเครื่องหมาย<และ>  ซึ่งถูกเรียกว่า  Tag สำหรับในส่วนของคำสั่ง Tag   ภายในคำสั่ง โครงสร้างพื้นฐาน พอที่จะอธิบายคร่าวๆได้ดังนี้

3 Title(ชื่อหัวเรื่อง)  <HEAD>       <TITLE>ชื่อหัวเรื่อง</TITLE>
</HEAD> ข้อมูลที่ถูกเขียนอยู่ภายในTag  จะแสดงผล ออกมาให้เห็นที่บนบาร์ของ Web Browser  ข้อมูลที่ต้องการแสดงผลจะเป็นส่วนที่แสดง ให้เราเห็นไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร,รูปภาพ,ตารางฯลฯ ซึ่งถูกกำหนดอยู่ระหว่าง    คำสั่ง   <BODY>จนถึงคำสั่ง</BODY>

4 คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ <BR>
เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดให้ข้อความที่เราพิมพ์    ลงไปในเอกสารขึ้นบรรทัดใหม่   ได้ตามที่เรา ต้องการ   เพราะถ้าเราไม่ใช้คำสั่งสั่งให้เอกสาร  แสดงผลขึ้นบรรทัดใหม่การแสดงผลของ ข้อความ  จะแสดงต่อกันไปเรื่อยๆ แม้ว่าเราจะ พิมพ์ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่ก็ตาม

5 คำสั่งการย่อหน้าใหม่
คำสั่งการย่อหน้าใหม่  รูปแบบคำสั่ง <P> </P>หรือ<P>  มีลักษณะคล้ายกับคำสั่ง <BR> แต่คำสั่งนี้จะมีการเว้นบรรทัดว่าง   ให้หนึ่งบรรทัดเพราะบางครั้งเราต้องการ   เว้นบรรทัดว่างหนึ่งบรรทัดแต่โปรแกรม Web  Browser  จะไม่เข้าใจการ พิมพ์บรรทัดเปล่า

6 คำสั่ง<FONT SIZE>
เป็นคำสั่งที่ใช้ ในการกำหนดขนาดตัวอักษร ในบรรทัดเดียวกัน ให้มีขนาดที่แตกต่างกัน ได้  ซึ่งมีค่าได้ตั้งแต่  -7 ถึง +7   ซึ่งค่าตัวเลขยิ่งมาก ขนาดของตัวอักษรก็จะ   ยิ่งใหญ่มากขึ้น    รูปแบบคำสั่ง <    FONT   SIZE="number"   > .....<  /FONT   >

7 ตัวอย่าง HTML  <Html> <head> <title>ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์…</title> </head> <body> <font color=“red” size=“7”>ประวัติ ส่วนตัว</font><br> </body> </html>

8 แสดงผล 


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้าง HTML โครงสร้างพื้นฐาน HTML คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ <BR>

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google