งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำการใช้งานระบบ คลิก เข้าเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำการใช้งานระบบ คลิก เข้าเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำการใช้งานระบบ คลิก เข้าเรียน
1.เข้าสู่เว็บไซต์ โดยใช้ Internet Explore คลิก เข้าเรียน

2 2.เข้าสู่ระบบการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
พิมพ์รหัสประจำตัวนิสิตและรหัสผ่านของนิสิต จากนั้นคลิก sing in เข้าสู่ระบบ

3 3.เมื่อ sing in เข้ามาแล้วจะเจอหน้าแรก
เข้าเรียน

4 เลือกรายวิชาที่ต้องการเรียน และคลิกเข้าสู่ชั้นเรียน
4. เลือก E-Leaming จะเจอรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ เลือกรายวิชาที่ต้องการเรียน และคลิกเข้าสู่ชั้นเรียน

5 เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ล่ะวิชาจะไม่เหมือนกัน แล้วแต่อาจารย์ผู้สอน
ส่วนประเมินอาจารย์ผู้สอน คลิกที่แบบประเมินเพื่อประเมินการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง หรือสอบถามได้ทาง board หรือ chat เมื่อเลือกวิชาเรียนมาแล้ว เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ล่ะวิชาจะไม่เหมือนกัน แล้วแต่อาจารย์ผู้สอน

6 เข้าเรียน (เก็บคะเนน)
เลือกการเรียน ในแต่ล่ะหน่วยการเรียน โหลดตำรา เอกสารอ่านประกอบวิดีโอ เข้าเรียน (เก็บคะเนน) ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (ไม่เก็บคะแนน) ทำแบบทดสอบหลังเรียน (เก็บคะแนน) โหลดงานมอบหมาย ส่งงานตามที่แจ้งในไฟล์ งานมอบหมาย

7 คลิกเพื่อเลือกหัวข้อการเรียน
ห้องเรียน คลิกเพื่อเลือกหัวข้อการเรียน จะนับเวลาการเข้าเรียน เมื่อต้องการออก คลิก “ออกจากห้องเรียน”

8 การนับเวลาเข้าเรียน ต้องเข้าครบ 80 % จึงจะมีสิทธิ์สอบ
นับเวลาการเข้าเรียนและการทดสอบ การนับเวลาเข้าเรียน ต้องเข้าครบ 80 % จึงจะมีสิทธิ์สอบ ผลการทดสอบ คะแนนผลการทำทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อนำมาประเมินผลการเรียน

9 5. การบรรยายเสริม การฟังเทปบรรยายเสริมย้อนหลัง เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหา หรือบางครั้งนิสิตพลาดการฟังการบรรยายสด นิสิตที่ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆสามารถเข้าฟังการบรรยายสดตามวัน-เวลาที่ได้แจ้งไว้ที่หน้าจอหลักของนิสิตแต่ละท่าน

10

11 (1) เลือก ชำระค่าลงทะเบียนเรียน
6. การลงทะเบียนเรียนและการชำระเงิน (1) เลือก ชำระค่าลงทะเบียนเรียน (2)เลือกชำระเงิน

12 (3)คลิกเลือกรายวิชาที่นิสิต จะลงทะเบียนเรียน
(แนะนำให้เลือกทั้งหมด ระยะเวลาจะได้เป็นไปตามแผน) (4)ตรวจสอบข้อมูลและคลิก ยืนยันการทำรายการ

13 (5) กด OK การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสามารถดำเนินการได้ก่อน 5 วันทำการก่อนวันสอบ ถ้าเกิดกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบปลายภาค (6) เลือกช่องทางในการชำระเงิน จ่ายตามจำนวนที่จ่ายรายเดือน เสร็จแล้วส่งหลักฐานในการชำระเงินให้อาจารย์ที่ปรึกษาและควรทำสำเนาเก็บไว้เองด้วย


ดาวน์โหลด ppt แนะนำการใช้งานระบบ คลิก เข้าเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google