งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Map Types, Scales, Resolution Accuracy Projections

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Map Types, Scales, Resolution Accuracy Projections"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Map Types, Scales, Resolution Accuracy Projections
MAPS Map Types, Scales, Resolution Accuracy Projections

2 ชนิดของแผนที่: Planimetric Map แผนที่ข้อมูล เช่น ผังที่ดิน ตำแหน่งอาคาร มักจะเป็นแผนที่มาตราส่วนใหญ่กว่า 1:10,000 ขึ้นไป เพื่อสามารถแสดงรายละเอียด Topographic Map แผนที่ภูมิประเทศ Pictorial Map แผนที่รูปภาพ มาตราส่วนของแผนที่ ระยะทางบนแผนที่เทียบกับระยะจริง เช่นระยะที่วัดได้ 1 ซม. บนแผนที่มาตราส่วน 1:1,000 เท่ากับระยะจริง 1,000 ซม. หรือ 10 เมตร หรือถ้าวัดได้ 1 นิ้ว (ประมาณ 2.54 ซม.) จะเท่ากับระยะจริง 1,000 นิ้ว หรือ 83 ฟุต 4 นิ้ว หรือประมาณ 2,540 ซม. (25.4 เมตร): แผนที่มาตราส่วนขนาดใหญ่ตั้งแต่ 1:250,000 ลงมา แผนที่มาตราส่วนขนาดกลาง 1:250,000 ี่- 1:1,000,000 แผนที่มาตราส่วนขนาดเล็ก 1:1,000,000 และเล็กกว่า

3 Map Classifications by Uses and Information contained:
General maps แผนที่ทั่วไปมาตราส่วนเล็กกว่า 1:1,000,000 Strategic maps แผนที่วางแผนยุทธวิธีมาตราส่วน 1:1,000,000 Strategic tactical แผนที่ยุทธวิธีมาตราส่วน 1:250,000 Tactical maps แผนที่ยุทธการมาตราส่วน 1:50,000 Artillery maps แผนที่สำหรับทหารปืนใหญ่มาตราส่วน 1:25,000 Nautical charts แผนที่เดินเรือมาตราส่วน 1:25, :1,000,000 Aeronautical charts แผนที่เดินอากาศมาตราส่วน 1:1,000,000

4 ให้นักเรียนบอกประเภทและข้อมูลที่แสดงบนแผนที่ในภาพ

5 ให้นักเรียนบอกประเภทและข้อมูลที่แสดงบนแผนที่ในภาพ

6 Map Classifications by Uses and Information contained:
Relief maps แผนที่ภาพนูน Illustrative maps แผนที่แสดงภาพ เช่น แผนที่ประกอบรายงานข่าว Outline maps แผนที่เค้าโครง Topical or Thematic maps แผนที่แสดงเรื่อง Qualitative maps แผนที่แสดงคุณสมบัติ เช่น แสดงความหนาแน่นของประชากร Quantitative maps แผนที่แสดงปริมาณ เช่น ปริมาณน้ำฝน Economic maps แผนที่แสดงสภาพเศรษฐกิจ Road maps แผนที่ถนน City maps แผนที่ผังเมืองหรือชุมชนมาตราส่วน 1:4,000 Cadastral maps แผนที่โฉนดที่ดิน Landuse maps แผนที่การใช้ที่ดิน Political maps แผนที่แสดงเขตการปกครอง เขตเลือกตั้ง เขตโรงเรียน

7 ให้นักเรียนบอกประเภทและข้อมูลที่แสดงบนแผนที่ในภาพ
Thematic maps แผนที่แสดงเรื่อง ให้นักเรียนบอกประเภทและข้อมูลที่แสดงบนแผนที่ในภาพ

8 ให้นักเรียนบอกประเภทและข้อมูลที่แสดงบนแผนที่ในภาพ
Relief maps แผนที่ภาพนูน Political maps แผนที่แสดงเขตการปกครอง ให้นักเรียนบอกประเภทและข้อมูลที่แสดงบนแผนที่ในภาพ

9 ให้นักเรียนบอกประเภทและข้อมูลที่แสดงบนแผนที่ในภาพ
Landuse maps แผนที่การใช้ที่ดิน Road maps แผนที่ถนน ให้นักเรียนบอกประเภทและข้อมูลที่แสดงบนแผนที่ในภาพ

10 Illustrative maps แผนที่แสดงภาพ

11 ให้นักเรียนบอกประเภทและข้อมูลที่แสดงบนแผนที่ในภาพ
Illustrative maps แผนที่แสดงภาพ ให้นักเรียนบอกประเภทและข้อมูลที่แสดงบนแผนที่ในภาพ

12 Typical Contour Intervals on Maps

13 นักเรียนสามารถมองเห็นจุดหรือเส้นที่เล็กกว่า 0.2 มิลลิเมตรหรือไม่?
Resolution ขนาดของจุดที่เล็กที่สุดที่สามารถมองเห็นด้วยสายตาคนปรกติ คือ 0.2 มิลลิเมตร Resolution = ความสามารถแสดงรายละเอียดตำแหน่งองค์ประกอบภูมิศาสตร์บนแผนที่ = 0.2 x มาตราส่วนแผนที่ ตัวอย่างเมื่อใช้แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 0.2 x 50,000 = 10,000 mm. or 10 meters, มีความหมายว่า ตำแหน่งความถูกต้องสำหรับแผนที่นี้อยู่ในพิสัย 10 เมตร ผู้ใช้แผนที่นี้จะไม่สามารถวัดระยะทางที่สั้นกว่า 10 เมตร เมื่อแสดงแผนที่บนจอภาพคอมพิวเตอร์ 1 Pixel บนจอภาพจะมีขนาดประมาณเท่ากับรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสที่มีความยาวด้านละ 10 x 10 เมตร นักเรียนสามารถมองเห็นจุดหรือเส้นที่เล็กกว่า 0.2 มิลลิเมตรหรือไม่?

14 นักเรียนสามารถวัดระยะทางสั้นกว่า 0.5 มิลลิเมตรหรือไม่?
Detectability ไม้วัดระยะทั่วไปแบ่งช่องวัดได้เล็กที่สุดที่ 0.5 มิลลิเมตร Detectability = ความสามารถวัดระยะบนแผนที่ = 0.5 x มาตราส่วนแผนที่ นักเรียนสามารถวัดระยะทางสั้นกว่า 0.5 มิลลิเมตรหรือไม่?

15 Map Accuracy Standards
U.S. Government National Map Accuracy Standard

16 World’s Grid Coordinates
Longitude เส้นแวงที่ 0 องศาผ่านเมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ Latitude เส้นรุ้งหรือเส้นขนาน ที่ 0 องศามีชื่อว่า Equator (เส้นศูนย์สูตร)

17 แผนที่เป็นการจำลองภาพจากรูปโลกทรงกลมลงสู่แผ่นภาพแบน
World’s Map แผนที่เป็นการจำลองภาพจากรูปโลกทรงกลมลงสู่แผ่นภาพแบน ให้นักเรียนเขียนแผนที่บนเปลือกส้มแล้วปอกออกแผ่ให้เป็นแผ่นแบน

18 ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง Projection ตอนต่อไป
Projections Azimuthal Projection แสดงบนระนาบราบ Conic Projection แสดงบนทรงกรวย Cylindrical Projection แสดงบนทรงกระบอก ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง Projection ตอนต่อไป

19 Azimuthal Projections
Gnomonic Projection Stereographic Projection Orthographic Projection Azimuthal Equal Area Projection Azimuthal Equidistant Projection Globular Projection

20 Conic Projections Simple Conic Projection
Two-Standard Parallel Conic Projection Lambert’s Conformal Conic Projection Alber’s Equal Area Projection Conic Equidistant Projection Polyconic Projection Bonne Projection

21 Cylindrical Projections
Cassini or Cassini-Soldner Projection Gall’s Cylindrical Projection Mercator Projection Transverse Mercator Projection Lambert’s Cylindrical Equal-Area Projection


ดาวน์โหลด ppt Map Types, Scales, Resolution Accuracy Projections

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google