งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผ่นแผนที่ (แผ่นล่าง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผ่นแผนที่ (แผ่นล่าง)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผ่นแผนที่ (แผ่นล่าง)
แผ่นขอบฟ้า (แผ่นบน)

2 แผนที่ดาววงกลม เมื่อประกอบเสร็จแล้ว

3 วิธีใช้งาน: ตั้งเวลาโดยหมุน “นาฬิกา” (ที่ขอบแผ่นขอบฟ้า) ให้ตรงกับ “ปฏิทิน” (ที่ขอบแผ่นแผนที่) จับแผนที่ดาวแหงนขึ้น โดยให้ทิศเหนือและทิศใต้บนแผนที่ดาว ชี้ตรงกับทิศเหนือและทิศใต้ของภูมิประเทศจริง ควรระลึกไว้เสมอว่า การอ่านแผนที่ดาวมิใช่การก้มอ่านหนังสือ แต่เป็นการแหงนดู เพื่อเปรียบเทียบท้องฟ้าในแผนที่กับท้องฟ้าจริง จะสังเกตเห็นว่า ไม่ว่าจะหมุนแผ่นขอบฟ้าไปอย่างไรก็ตาม เส้นศูนย์สูตรฟ้าจะอยู่ตรงแนวทิศตะวันออก (E) และตะวันตก (W) เสมอ เพราะนั่นคือเส้นแบ่งซีกท้องฟ้า เส้นสุริยะวิถีตรงกลุ่มดาวคนคู่ จะอยู่ค่อนไปทางเหนือ และเส้นสุริยะวิถีตรงกลุ่มดาวคนยิงธนู จะอยู่ค่อนไปทางใต้ วงกลมทั้งสองเอียงตัดกันเป็นมุม 23.5 เนื่องเพราะแกนของโลกเอียงทำมุมกับระนาบวงโคจรรอบดวงอาทิตย์

4 ข้อพึงระวัง: แผนที่ดาวแบบวงกลมนี้มีข้อจำกัด เนื่องจากสร้างขึ้นโดยการตีแผ่ทรงกลมออกเป็นระนาบสองมิติ (360 projection) กลุ่มดาวในซีกฟ้าเหนือจะมีขนาดเล็กกว่าความเป็นจริง และกลุ่มดาวในซีกฟ้าใต้จะขยายถ่างเกินสัดส่วนจริง ตำแหน่งบอกทิศทั้งแปด มิได้ห่างเท่า ๆ กัน สเกลระหว่างทิศเหนือ (N) ไปยังทิศตะวันออก (E) และทิศตะวันตก (W) จะอยู่ใกล้ชิดกันมาก ส่วนสเกลไปทางทิศใต้ (S) จะมีระยะห่างออกไป กว้างกว่าหลายเท่า หากหันหน้าดูดาวทางทิศเหนือ ให้หันเอาด้านอักษร N ลง หากหันหน้าดูดาวทางทิศใต้ ให้หันกลับด้านเอาอักษร S ลง หากหันหน้าไปทางทิศอื่น ให้พยายามตรึงแนว N–S ให้ขนานกับทิศเหนือ –ใต้ ของภูมิประเทศจริง ไว้ตลอดเวลา


ดาวน์โหลด ppt แผ่นแผนที่ (แผ่นล่าง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google