งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสะท้อนแสงบนกระจกเงา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสะท้อนแสงบนกระจกเงา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสะท้อนแสงบนกระจกเงา

2 การสะท้อนแสงในกระจกเงาระนาบ

3 การสะท้อนแสง เป็นตามกฎการสะท้อน
มุมตกกระทบ เท่ากับ มุมสะท้อน โดยรังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นปกติ ต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน

4

5 การเกิดภาพในกระจกเงาราบ
ตา

6 การเกิดภาพในกระจก 2 ขนาดภาพ = ขนาดวัตถุ 3 ภาพกลับซ้าย ขวา ตา
1 ระยะภาพ = ระยะวัตถุ 2 ขนาดภาพ = ขนาดวัตถุ ตา 3 ภาพกลับซ้าย ขวา

7 เราใช้การสะท้อนแสงที่ผิวกระจกราบมาใช้ประโยชน์ได้ดังนี้
กล้องเปอริสโคปเป็นกล้องที่ใช้สำหรับดูวัตถุที่อยู่สูงกว่าระดับสายตา หรือดูสิ่งที่มีของขวางกั้น โดยนำกฎการสะท้อนของแสงมาใช้

8 ร้านขายสินค้าบางชนิด เช่น ร้านขายทอง หรือตามห้างสรรพสินค้า มักนำกระจกเงาระนาบ มาช่วยตกแต่งร้าน โดยวางทำมุมต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามองสินค้าแล้วรู้สึกว่ามีสินค้าวางจำหน่ายอยู่มาก และยังทำให้ร้านดูกว้างขวางอีกด้วย

9 การสะท้อนของแสง ทำให้เกิดภาพจากวัตถุบางชนิด
การสะท้อนของแสง ทำให้เกิดภาพจากวัตถุบางชนิด การเกิดภาพจากกระจก กระจกนูน กระจกเงาระนาบ กระจกเว้า

10 การสะท้อนแสงบนกระจกโค้งทรงกลม (กระจกเว้า,กระจกนูน)

11 กระจกโค้งทรงกลมเว้า C

12 กระจกโค้งทรงกลมนูน C

13 การเกิดภาพในกระจกโค้งทรงกลมเว้า (กระจกเว้า )

14 หลักการเขียนภาพกระจกโค้งทรงกลมเว้า
1 ลากแกนมุข 2 ลากเส้นขนานกับแกนมุข สะท้อนผ่านโฟกัส 3 ลากเส้นผ่านจุดศูนย์กลาง สะท้อนกลับทางเดิม

15 เกิดภาพจริง เล็ก..เล็กกว่าวัตถุ
C วัตถุ ภาพ เกิดภาพจริง เล็ก..เล็กกว่าวัตถุ

16 เกิดภาพจริง เล็กกว่าวัตถุ
C วัตถุ ภาพ เกิดภาพจริง เล็กกว่าวัตถุ

17 เกิดภาพจริง ใหญ่กว่าวัตถุ
. C เกิดภาพจริง ใหญ่กว่าวัตถุ

18 เงื่อนไขการเกิดภาพในกระจกโค้งทรงกลมเว้า
วัตถุ . C เกิดภาพที่ไกลมาก ๆ

19 เกิดภาพเสมือน ใหญ่กว่าวัตถุ
. C ภาพ วัตถุ เกิดภาพเสมือน ใหญ่กว่าวัตถุ

20 การเกิดภาพในกระจกโค้งทรงกลมนูน (กระจกนูน )

21 วัตถุ ภาพ . C

22 วัตถุ ภาพ C

23 สรุปได้ว่า ถ้าใช้ตัวสะท้อนแสงผิวโค้งนูน จะเห็นภาพของสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น แต่ภาพจะมีขนาดเล็กกว่าของจริง และเป็นภาพหัวตั้ง และถ้าใช้ตัวสะท้อนแสงผิวโค้งเว้า จะไดภาพที่มีขนาดต่างกัน ทั้งหัวตั้งและหัวกลับ

24 ภาพที่ปรากฎบนกระจกนูนและกระจกเงาเว้า
ลักษณะของกระจกเงาเว้าและกระจกเงานูน ผิวที่ทำหน้าที่สะท้อนแสง มีลักษณะโค้งคล้ายผิวของรูปทรงกลม เมื่อใช้กระจกเงานูนส่องใบหน้าที่ระยะหนึ่ง ภาพที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเล็กกว่าใบหน้าจริง เป็นภาพหัวตั้ง เมื่อกระจกเงานูนอยู่ห่างจากใบหน้าที่ระยะต่างๆ ภาพที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเล็กกว่าวัตถุ เมื่อใช้กระจกเงาเว้าส่องดูใบหน้าที่ระยะต่างๆกัน พบว่าภาพที่เกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ - ถ้ากระจกอยู่ใกล้ๆ จะเห็นภาพหัวตั้ง ขนาดใหญ่กว่าใบหน้าจริง - ถ้ากระจกอยู่ไกลๆ จะเห็นภาพหัวกลับ มีทั้งขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าใบหน้าจริง และบางตำแหน่งจะไม่เห็นภาพ

25 เรานำหลักการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้งมา ใช้ประโยชน์ ดังนี้

26


ดาวน์โหลด ppt การสะท้อนแสงบนกระจกเงา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google