งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต

2 โดยนายสมพงษ์ ถาวรโชติวงศ์
ศ การขียนภาพวาดเส้น โดยนายสมพงษ์ ถาวรโชติวงศ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เลือกเส้นลักษณะต่าง ๆ มาประกอบกันเป็นรูปร่าง รูปทรง และมีทักษะปฏิบัติการเขียนภาพรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต ตามขั้นตอน และหลักการที่ถูกต้อง

3 รูปร่างและรูปทรงมี 3 ชนิด
รูปร่างและรูปทรงมี 3 ชนิด รูปร่างและรูปทรงธรรมชาติ รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต รูปร่างและรูปทรงอิสระ

4 รูปร่างและรูปทรงธรรมชาติ

5 รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต

6 รูปร่างและรูปทรงอิสระ

7 การเขียนรูปร่างเรขาคณิต
ควรนำเส้นพื้นฐานแบบต่างๆมาประกอบกันเป็นรูปร่างเรขาคณิต ก่อนจะเขียนรูปร่างเรขาคณิตควรทำความเข้าใจกับเส้นเหล่านี้ เส้นร่าง คือ เส้นที่เริ่มทำการเขียนภาพ ควรใช้เส้นน้ำหนักเบาและมีความมั่นใจ สามารถขีดซ้ำหรือทับกันได้ เส้นรูป คือ เส้นที่แสดงให้เห็นสัดส่วนที่แท้จริงของรูปร่าง โดยขีดเส้นหนักทับเส้นร่าง

8 ควรเริ่มจากการร่างภาพด้วยเส้นน้ำหนักเบา และใช้เส้นแบบต่างๆลากตัดกัน
เขียนเส้นรูปทับเส้นร่างให้มีน้ำหนักเข้มขึ้น

9 การเขียนรูปทรงเรขาคณิต
1. เริ่มจากการลากเส้นแกนกลางกำหนดความสูงโดยใช้เส้นร่าง

10 2. กำหนดขนาดความกว้างและแบ่งส่วนโครงสร้างภายนอก

11 3. เขียนโครงสร้างภายในและสัดส่วนของหุ่น

12 4. เน้นเส้นรูปของรูปทรง

13 ขั้นตอนการเขียนรูปทรงเรขาคณิต

14

15

16 การเขียนรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยมในมุมมอง การจัดวาง และการเพิ่มจำนวนขึ้น
การเขียนรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยมในมุมมอง การจัดวาง และการเพิ่มจำนวนขึ้น

17

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google