งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยชน์ของ เครื่องโปรเจคเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยชน์ของ เครื่องโปรเจคเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประโยชน์ของ เครื่องโปรเจคเตอร์
วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

2 โปรเจคเตอร์ เอาไว้สำหรับเชื่อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในการนำเสนอสื่อการสอนต่างๆ นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับกล้อง VDO และเครื่องเล่น DVD หรือ มือถือบางรุ่นได้อีกด้วย วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

3 โปรเจคเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการเรียนการสอนหรือการประชุม เนื่องจากสามารถนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ชมจำนวนมากๆให้เห็นพร้อมๆ กัน วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

4 ประโยชน์ของ เครื่อง Visual
วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

5 เครื่อง visual หรือ ครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) คือเครื่องมือการสอนระบบดิจิตอลซึ่งผู้สอนสามารถใช้แสดงและแบ่งปันข้อมูลที่เป็นภาพจริง ซึ่งนักเรียนสามารถมองเห็นเป็นแบบ 3 มิติเหมือนภาพจริง ขยายภาพได้กว้างสามารถมองเห็นทั้งชั้นเรียน และยังทำให้บทเรียนมีชีวิตชีวามากขึ้น วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

6 ความสามารถของเครื่อง
1.นำเสนอวัตถุได้แทบทุกชนิดตั้งแต่กระดาษ 1 แผ่นจนถึงสิ่งของชิ้นใหญ่ๆ ....วัตถุที่สามารถฉายออกทางเครื่องครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) มีดังนี้ วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

7 วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

8 2.มีสีสันที่สว่างสดใส อีกทั้งยังใช้แสดงให้เห็นภาพตัวบุคคลในห้องได้ด้วย
วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

9 3.สามารถชี้, บันทึกหมายเหตุ, ขยายภาพเข้าและออก หรือเปลี่ยนมุมมองการเห็นที่แตกต่างออกไป โดยการปรับหัวกล้องของเครื่อง วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

10 เราใช้ เครื่อง visual เพื่ออะไร
วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

11 1.ฉายและขยายภาพวัตถุต่างๆ ลงบนจอใหญ่ ประโยชน์ที่ได้รับคือ การขยายภาพของวัตถุให้มีขนาดใหญ่ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในแนวคิด , เพิ่มความกระตือรือร้นซึ่งส่งผลดีต่อการสอน รวมทั้งนักเรียนยังสามารถ เห็นสิ่งที่ถูกฉายมาจากจุดใดจุดหนึ่งในชั้นเรียน ซึ่งเป็นการลดความแออัดในการมุงดู ส่งผลดีต่อการจัดระเบียบในชั้นเรียน วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

12 2.สาธิตทักษะการปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ครูสามารถสาธิตทักษะการปฏิบัติออกสู่สายตาของทุกคนได้พร้อมกัน ประโยชน์ที่ได้รับคือ เครื่อง visual ช่วยให้เข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้น เช่น งาน งานตัดเย็บ หรืองานทดลองวิทยาศาสตร์ต่างๆ โดยแสดงวิธีเคลื่อนไหวต่างๆ ใต้หัวกล้องเครื่อง visual นักเรียนก็จะเห็นภาพและเข้าใจง่ายขึ้น วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

13 3.สร้างบทเรียนให้มีชีวิตชีวาขึ้น เช่น เปลี่ยนสัตว์ตัวเล็กๆให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดใหญ่โต นักเรียนจะตื่นตากับภาพธรรมชาติที่เห็นจากเครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ ครูสามารถขยายภาพสิ่งมีชีวิตและแสดงการเคลื่อนไหวของสิ่งนั้นรวมทั้งส่วนประกอบชิ้นเล็กๆให้นักเรียนดูด้วยเครื่องถ่ายทอดภาพสามมิติแทนการฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับวงจรชีวิตที่น่าเบื่อ การนำเสนอด้วยของจริงนับว่าเป็นการสอนที่น่าประทับใจที่สุดทางหนึ่ง วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

14 4.สร้างให้มีการโต้ตอบกันได้ในชั้นเรียน ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นของตนเองลงบนกระดาษภายใต้เครื่องฉายให้เพื่อนๆในห้องเรียนเห็นทุกคนและให้นักเรียนคนอื่นๆมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทำให้ครูได้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องที่สอนไปมากน้อยเพียงใด วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

15 5.ประหยัดเวลาและงบประมาณในการเตรียมการสอน ลดภาระในการทำสำเนาและการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องกระดาษ เป็นต้น วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ


ดาวน์โหลด ppt ประโยชน์ของ เครื่องโปรเจคเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google