งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร

3 อาจารย์ยุทธนา บุญอาชาทอง ภาคศิลปะการแสดงประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร อาจารย์ยุทธนา บุญอาชาทอง ภาคศิลปะการแสดงประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นักศึกษาที่ดูแลมีทั้งหมด 37 คน

4 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร
โดยมีการวางแผนงานดังต่อไปนี้ มีการวางแผนงานในการทำงาน 2. ทุกเดือนมีการพบนักศึกษาหนึ่งครั้ง 3. มีนักศึกษาพี่เลี้ยงหนึ่งคนคอยช่วยติดตามข่าวสาร โดยที่มีนักศึกษา 1 คน คือ นางสาวสุนันทา จันทร์หอม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 4. มีการให้คำปรึกษาในเวลาให้คำปรึกษา 5. ติดตามผล โดยการสอบถามเพิ่มเติม

5 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร
เวลาที่ให้คำปรึกษา ภาคการเรียนที่ 1 วันพุธ และ พฤหัสบดี น. วันอังคาร น. สำหรับการนัดหมาย ภาคการเรียนที่ 2 หลังจากการวิชา ประวัติศาสตร์การแสดง AP314

6 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร
แผนการทำงานในเรื่องการเรียน มิถุนายน แนะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย แนะนำแนวทางการเรียน แนะนำกิจกรรมต่างๆ ละครเวทีที่ควรไปดู กรกฎาคม แนะนำการทำงานละครภาควิชา แนะนำการเข้าสอบกลางภาค สิงหาคม แนะนำการเรียนรอบสอง สำหรับการได้คะแนนหลังการสอบกลางภาค

7 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร
พฤศจิกายน แนะนำการเรียนภาคเรียนที่ 2 ธันวาคม แนะนำการสอบกลางภาค มกราคม แนะนำการเรียนหลังสอบกลางภาค กุมภาพันธ์ แนะนำการสอบปลายภาค มีนาคม แนะนำการเรียน Summer แนะนำการทำกิจกรรม Summer กันยายน แนะนำการสอบปลายภาค แนะนำกิจกรรมช่วงปิดการศึกษา แนะนำการเตรียมตัวลงทะเบียน ตุลาคม แนะนำการลงทะเบียน

8 ตัวอย่าง โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร
รายงานการเป็นที่ปรึกษากัลยาณมิตร มิถุนายน แนะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย แนะนำแนวทางการเรียน แนะนำกิจกรรมต่างๆ ละครเวทีที่ควรไปดู กิจกรรม ทำแบบสอบถามเบื้องต้น แนะนำการเรียน ให้นักศึกษาผู้ช่วยดูแลตอนรับน้อง แนะนำให้ไปชมละครที่ฟรี กิจกรรมรอบๆมหาวิทยาลัย นักศึกษาเข้ามาขอคำปรึกษาส่วนตัว เรื่อง การเข้ากับเพื่อนในชั้นเรียน การเรียน เรื่องการโดนยึดบัตรนักศึกษาเนื่องจากเดินข้ามถนนแล้วไม่ข้ามสะพานลอย ตัวอย่าง

9 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร
นักศึกษากรณีตัวอย่าง นักศึกษาเรียนในเทอมแรกแล้วจะขอลาออก แม่ไม่อยากให้เรียน เพราะกลับบ้านดึก การให้คำปรึกษา ครั้งแรกแนะนำให้พักการเรียนก่อนลาออก คุยกันขอคุยกับผู้ปกครองอธิบาย นักศึกษากลับมาเรียน Summer

10 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร

11 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร
เบอร์ติดต่อต่างๆ สถานที่รักษาพยาบาล ทุนการศึกษา

12 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร

13 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร
5 เทคนิค

14 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร
1.เป็นตัวเอง ตัวครูกับ ตัวตรู

15 2.รู้จักนักศึกษา โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร
เด็กผู้หญิง งง ยาลดความอ้วน สาวประเภทสอง งง ยาคุม เด็กผู้ชาย ง่วงหาว ติดยา/เกม

16 3. สื่อสาร สวัสดีครับ/คะ กินไรหรือยัง ^^ 3.ยิ้ม
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร 3. สื่อสาร สวัสดีครับ/คะ กินไรหรือยัง ^^ 3.ยิ้ม

17 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร
4. มองและได้ยิน สนับสนุน เข้าใจ ฟัง

18 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร
4.ยิ้ม

19 “ถามตัวเองว่ามีความสุขหรือเปล่า”
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร 5.เป็นตัวเอง “ถามตัวเองว่ามีความสุขหรือเปล่า”


ดาวน์โหลด ppt โครงการอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google