งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554) (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554) นายวรัญญู วิชาชัย ตำแหน่งครูผู้ช่วย

2 ชื่อผู้รับการประเมิน นายวรัญญู วิชาชัย
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชื่อผู้รับการประเมิน นายวรัญญู วิชาชัย วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554) เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

3 หน้าที่ได้รับมอบหมาย
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน้าที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ปฏิบัติงานหน้าที่ หัวหน้าการเงิน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554) ปฏิบัติงานหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานเป็นครูที่ปรึกษา ปวส.1 สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4 กิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554) วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น งานกลึง

5 กิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554) วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น งานไส

6 กิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554) วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น งานกัดเฟือง

7 กิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554) วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น งานกัดเพลาตั้ง

8 กิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554) วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การวาดภาพฉาย

9 กิจกรรมมหกรรม R-TUTOR
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กิจกรรมมหกรรม R-TUTOR การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554)

10 กิจกรรม การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กิจกรรม การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554)

11 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กิจกรรมวันไหว้ครู การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554)

12 กิจกรรมวันแม่ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554)

13 กีฬาการอาชีพเกมส์ ครั้งที่ 14
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กีฬาการอาชีพเกมส์ ครั้งที่ 14 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554)

14 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554)

15 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประชุมวิทยาลัย การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554)

16 โครงการทัศนศึกษาดูงาน
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการทัศนศึกษาดูงาน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554)

17 งานครูที่ปรึกษา เยี่ยมบ้านนักเรียน-นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานครูที่ปรึกษา เยี่ยมบ้านนักเรียน-นักศึกษา การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554)

18 วันเยาวชนแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันเยาวชนแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554)

19 ร่วมต้อนรับคณะดูงานของสถานศึกษาต่างๆ
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมต้อนรับคณะดูงานของสถานศึกษาต่างๆ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554)


ดาวน์โหลด ppt การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google