งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Pre NT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Pre NT"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Pre NT
ปีการศึกษา 2555 Pre NT 6 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

2 สรุปผลการทดสอบ Pre NT จำนวนโรงเรียนที่สอบ 233 โรง สรุปผลการสอบ 229 โรง
จำนวนโรงเรียนที่สอบ โรง สรุปผลการสอบ โรง ไม่มีข้อมูล โรง บ้านโคกเหล็ก อ.ห้วยราช บ้านกุดใหญ่ อ.กระสัง บ้านประดู่ อ.กระสัง บ้านพาชี อ.ประโคนชัย

3 สรุปผลการทดสอบ Pre NT จำนวนนักเรียนเข้าสอบ 4,913 คน
จำนวนนักเรียนเข้าสอบ 4, คน - นักเรียนปกติ ,383 คน ร้อยละ - นักเรียนพิเศษ คน ร้อยละ 01 สายตา (บอด) คน(รร.บ้านหนองบอน) 02 สายตาเลือนราง คน(รร.บ้านแสลงคง) 03 การได้ยิน คน 04 สติปัญญา คน 05 ร่างกาย คน

4 สรุปผลการทดสอบ Pre NT 06 การเรียนรู้(อ่าน) 163 คน
06 การเรียนรู้(อ่าน) คน 07 การเรียนรู้(เขียน) คน 08 การเรียนรู้(คิดคำนวณ) คน 09 การพูด คน 10 พฤติกรรม คน 11 ออทิสติก คน 12 ซ้อน คน ไม่มีในรหัส เด็กพิเศษ ของกระดาษคำตอบ LD คน การเรียนรู้ คน ไม่ระบุ คน

5 คุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา

6 คะแนนรวมความสามารถ 3 ด้าน

7 ความสามารถด้านคำนวณ แยกตามคำสำคัญ

8 ความสามารถด้านเหตุผล แยกตามสาระ

9 คุณภาพระดับอำเภอ

10 คะแนนรวมความสามารถ 3 ด้าน

11 ความสามารถด้านคำนวณ แยกตามคำสำคัญ

12 ความสามารถด้านเหตุผล แยกตามสาระ

13 คุณภาพระดับกลุ่มเครือข่ายฯ

14 คะแนนรวมความสามารถ 3 ด้าน

15 ความสามารถด้านคำนวณ

16 ความสามารถด้านภาษา

17 ความสามารถด้านเหตุผล

18 คุณภาพระดับโรงเรียน

19 กลุ่มประโคนชัย 1

20 กลุ่มประโคนชัย 2

21 กลุ่มประโคนชัย 3

22 กลุ่มประโคนชัย 4

23 กลุ่มประโคนชัย 5

24 กลุ่มประโคนชัย 6

25 กลุ่มประโคนชัย 7

26 กลุ่มประโคนชัย 8

27 กลุ่มเครือข่ายฯ กระสัง 1

28 กลุ่มเครือข่ายฯ กระสัง 2

29 กลุ่มเครือข่ายฯ กระสัง 3

30 กลุ่มเครือข่ายฯ กระสัง 4

31 กลุ่มเครือข่ายฯ กระสัง 5

32 กลุ่มเครือข่ายฯ บ้านกรวด 1

33 กลุ่มเครือข่ายฯ บ้านกรวด 2

34 กลุ่มเครือข่ายฯ บ้านกรวด 3

35 กลุ่มเครือข่ายฯ บ้านกรวด 4

36 กลุ่มเครือข่ายฯ พลับพลาชัย 1

37 กลุ่มเครือข่ายฯ พลับพลาชัย 2

38 กลุ่มเครือข่ายฯ ห้วยราช

39 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ขอขอบคุณ ทุกๆ ความร่วมมือ ที่ทำให้การ Pre NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2555 สำเร็จลุล่วงด้วยดี กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


ดาวน์โหลด ppt ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Pre NT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google