งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำกระบวนวิชาของภาควิชาการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำกระบวนวิชาของภาควิชาการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำกระบวนวิชาของภาควิชาการตลาด
แนะนำกระบวนวิชาของภาควิชาการตลาด หมายเหตุ 1) ข้อมูลปีการศึกษา 2) นักศึกษาวิชาเอกการตลาด ให้อ้างอิงข้อมูลจากแผนการศึกษา และการประชุมวิชาเอกการตลาด อาจารย์เอก บุญเจือ

2 คำแนะนำเบื้องต้นในการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาที่เรียนการตลาดเป็นวิชาโท
ตรวจสอบวิชา Pre และลงทะเบียนเรียนวิชาที่เป็น Pre ก่อน วิชาที่ Pre เนื้อหาง่ายกว่าวิชาที่ Pre สูงขึ้นไป (ไม่ต้องกังวลถ้าจะเรียนวิชาระดับ 400 ที่ Pre ) บางวิชาจะกำหนดเงื่อนไข For Majors Only ไม่แนะนำให้นักศึกษาเรียนเป็นวิชาโท (แต่ถ้าสนใจจริง ๆ สามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อขออนุญาตลงทะเบียน) เลือกเรียนวิชาเลือกตามความสนใจของตนเองและสอดคล้องกับการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต หนังสือวิชาหลักการตลาด เก็บไว้ใช้ทบทวนพื้นฐานสำหรับวิชาอื่น ๆ ที่จะศึกษาต่อไป

3 วิชาโทบริหารธุรกิจ – แขนงวิชาบริหารธุรกิจทั่วไป (BA รวม)
702… (การเงิน) 703… (การจัดการ) 705… (705211) วิชา ที่เลือกเรียนเป็นวิชาโท ต้องไม่ซ้ำกับวิชาแกน/วิชาเอก ตามหลักสูตรของนักศึกษา เช่น ถ้าซ้ำกับวิชาแกน/วิชาเอก ให้เลือก วิชาอื่นเพิ่มเติม 702/703/705… 702/703/705… * ตรวจสอบกระบวนวิชา ที่ไม่อนุญาตให้นับเป็นวิชาโท ได้ที่งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และภาควิชาที่เกี่ยวข้อง

4 วิชาโทบริหารธุรกิจ – แขนงวิชาการตลาด
Marketing Principles Buyer Behavior 705… วิชา และ ต้องไม่ซ้ำกับวิชาแกน/วิชาเอก ตามหลักสูตรของนักศึกษา ถ้าซ้ำกับวิชาแกน/วิชาเอก ให้เลือก วิชาอื่นเพิ่มเติม 705… 705…

5 วิชาโทเลือก – กลุ่มส่วนประสมการตลาดพื้นฐาน และกระบวนวิชาพื้นฐานอื่น ๆ
วิชาโทเลือก – กลุ่มส่วนประสมการตลาดพื้นฐาน และกระบวนวิชาพื้นฐานอื่น ๆ 705211 Marketing Principles Product & Price Channels (Place) MarCom (Promotion) 705344 Buyer Behavior บังคับสำหรับ วิชาโทการตลาด แต่ไม่บังคับ สำหรับ BA รวม Principles of Branding Marketing Environment Analysis

6 วิชาโทเลือก - กลุ่มสื่อสารการตลาด
Sales Management 705211 Marketing Principles Advertising Direct Marketing Sales Promotion Marketing PR 705332 MarCom Event, Exhibition & Fair 705344 Buyer IMC

7 วิชาโทเลือก - กลุ่มการตลาดเฉพาะด้าน
Social Marketing 705211 Marketing Principles International Marketing Services Marketing E-Marketing Industrial Marketing Tourism Marketing Hospitality Marketing Retail Management

8 วิชาโทเลือก – กลุ่มข้อมูลการตลาด และการวิเคราะห์การตลาด
วิชาโทเลือก – กลุ่มข้อมูลการตลาด และการวิเคราะห์การตลาด ควรมีพื้นฐาน วิชาบัญชี 705211 Marketing Principles MKIS 207271 Stat 1 Marketing Research Buyer Behavior Marketing Environment Analysis Case Problems in Marketing

9 วิชาโทเลือก – กลุ่มกลยุทธ์การตลาดขั้นสูง
Strategic Branding Prin. Branding IMC MarCom CRM Buyer Logistics & SCM Channels Product + Price Strategic Marketing

10 วิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2555 (ดูประกาศอีกครั้งในช่วงลงทะเบียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง)
MTh 345 Social 343 Research 451 Strategic Branding 461 Retail 448 CRM 449 MK Envi Analysis TuF 344 Buyer 344 Buyer 442 Services 438 MPR 326 Product + Price 435 Direct 332 MarCom 492 Strategic Marketing * ตรวจสอบวิชา Pre ก่อนลงทะเบียน


ดาวน์โหลด ppt แนะนำกระบวนวิชาของภาควิชาการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google