งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตลาดแบบเดิม(Inside out)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตลาดแบบเดิม(Inside out)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตลาดแบบเดิม(Inside out)
เน้นที่4 Ps Product Price Place Promotion

2 การตลาดเน้นบริการและความต้องการลูกค้า
การตลาดแบบใหม่ (Outside-In) เน้นที่ 4Cs Demand Chain การตลาดเน้นบริการและความต้องการลูกค้า

3 4Cs customer value ผู้ซื้อ และลูกค้าคือใคร ผู้ซื้อต้องการอะไร
คุณค่าที่จะมอบให้กับผู้ซื้อคืออะไร ลูกค้ายินดีจ่ายในราคาเท่าไร แล้วเราต้องผลิตให้ได้ต้นทุนต่ำกว่าที่ลูกค้ายินดีจ่ายเพื่อเราจะได้มีกำไร ราคาที่ลูกค้ายอมจ่ายจะกำหนดต้นทุนการผลิต (Price Driven Cost) Cost to customer

4 Customer Satisfaction
Value & Satisfaction Customer value คือ ความแตกต่างระหว่างคุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากการเป็นเจ้าของและการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นกับต้นทุนที่ต้องจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ Perceived value Customer Satisfaction ประโยชน์หรือคุณค่าที่รับรู้ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง

5 4Cs Convenience ลูกค้าสามารถซื้อได้สะดวก ทุกที่ทุกเวลา เรามีหน้าที่บริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามีผลิตภัณฑ์ ตรงกับกาลเทศะ จังหวะเวลาที่ลูกค้าต้องการ การสื่อสารหาลูกค้า และการติดต่อจากลูกค้ามาหาเราต้องถูกต้อง ตรงประเด็นไม่สูญเสียตกหล่นสูญหาย เป็นสองทางพูดจากันรู้เรื่อง การตลาดแบบนี้เน้น ว่าต้องสนองความต้องการลูกค้า Communication

6 Outside in planning การวางแผนจากภายนอกสู่ภายใน
Core customer (Integrated marketing communication) ( Customer Relations Management ) IMC CRM

7 ความหมายของ IMC กระบวนการนำเครื่องมือสื่อสารการตลาดหลาย ๆรูปแบบมาผสมผสาน ใช้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคเป้าหมายรับรู้ว่าสินค้านั้นมีคุณค่า (Value added)ไปจากสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นในตลาด

8 Various forms of persuasive
IMC Various forms of persuasive communications Media habit

9 Communication with customer
IMC Communication with customer and Prospects Consumer behavior Unique selling point

10 กลยุทธ์ IMC 1. IMC เลือกใช้การสื่อสารทางการตลาดทุกรูปแบบ
ใช้ทั้ง Media and Non- media

11 1. IMC coordinates all customer communication
เลือกใช้ส่วนผสมการสื่อสารทางการตลาดทุกรูปแบบที่เหมาะสมกับลูกค้า Advertising Personal selling Sales Promotion Public relations Direct Marketing Marketing communication mix

12 1. IMC coordinates all customer communication
Special Events Display Showroom Demonstration center Seminar

13 1. IMC coordinates all customer communication
Exhibition Training center Slogan Packaging Transit Media

14 1. IMC coordinates all customer communication
Internet Merchandising Manual Media coverage

15 2. IMC starts with the customer, not to product
Customer needs Customer Value and Customer Satisfaction

16 3. IMC seeks to create one-to-one communication with customers
สร้างความรู้จักกับลูกค้า contacts networks

17 IMC creates two- way communication with customer
ให้ข้อมูลกับลูกค้า รับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและความต้องการของลูกค้า กำหนดข่าวสารและจัดการตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการ


ดาวน์โหลด ppt การตลาดแบบเดิม(Inside out)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google