งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Effective Presentation I

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Effective Presentation I"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Effective Presentation I
การนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Presentation I

2 เนื้อหา บทนำ : แนวคิดและหลักการการนำเสนอ
มีอะไรให้รู้จักในเวอร์ชัน 2007 1 2 หลักการวางเค้าโครงและสไลด์ให้ถูกวิธี การสร้างสรรค์งานจากงานต้นแบบ 3 4 การแต่งเติมสี เงา อักษร ภาพ รูปร่าง 3D 5 การจัดตาราง งานสร้างสรรค์ การเชื่อมโยง 6 การกำหนดเทคนิคพิเศษต่าง ๆ 6 7 บันทึกงานแบบตัวเลือก

3 เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วัตถุประสงค์นำทาง เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้มีความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน เพื่อการเรียนรู้และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 วัตถุประสงค์ปลายทาง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ในการสร้างงานนำเสนอได้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบอกความแตกต่างของเวอร์ชัน 2007 ได้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการออกแบบและสร้างงานนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 มีอะไรใหม่ให้รู้จักในเวอร์ชัน 2007
1 ข้อความ กราฟิก และรูปภาพ SmartArt ชุดรูปแบบและลักษณะด่วน เค้าโครงใหม่และเมนูใหม่ PowerPoint 2007! ข้อความ กราฟิก และรูปภาพ

6 ข้อความ กราฟิก และรูปภาพ

7 ลักษณะพิเศษ เงานุ่มนวล จัดช่องไฟ ระยะห่างอักขระ
PowerPoint 2007 เพิ่มลูกเล่นใหม่ๆ ให้กับข้อความ ด้วยเงานุ่มนวล ลักษณะพิเศษ จัดช่องไฟการควบคุมระยะห่างตัวอักขระ ขีดเส้นใต้ การขีดทับ เงานุ่มนวล ลักษณะพิเศษ จัดช่องไฟ ระยะห่างอักขระ การขีดเส้นใต้ที่มีลักษณะ ขีดทับ

8 SmartArt

9 แบบรายการ (List)

10 แบบกระบวนการ (Process)

11 แบบวัฏจักร (Cycle)

12 แบบชั้นภูมิ (Hierarchy)

13 แบบสัมพันธ์ (Relationship)

14 แบบเมทริกซ์ (Matrix)

15 แบบปิรามิด (Pyramid)

16 กระบวนการ ดำเนินการ การสนับสนุน การปรับให้เหมาะสม การเปลี่ยนแปลง SmartArt จะเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยให้เป็นกราฟิกในคลิกเดียว หรือเปลี่ยนเค้าโครงกราฟิกเพื่อแสดงความคิดในแบบที่ต้องการ

17 กระบวนการประกันคุณภาพ
ดำเนินการ การสนับสนุน การปรับให้เหมาะสม การเปลี่ยนแปลง

18 ชุดรูปแบบและลักษณะด่วน

19 สามารถปรับแต่งรูปภาพ เปลี่ยนสีของรูปภาพ หรือเปลี่ยนรูปร่างของกรอบภาพได้อย่างง่ายดาย
สามารถนำลักษณะพิเศษทั้งหมดของ OfficeArt ซึ่งรวมถึงภาพสามมิติไปใช้กับรูปภาพได้!

20 ลักษณะด่วน

21 เงานุ่มนวล จัดทำกล่องข้อความในรูปแบบกราฟิกสวยงาม สามารถใช้เงาที่นุ่มนวล แสงสะท้อน การเรืองแสง การยกนูน ภาพสามมิติ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย! การสะท้อน ยกนูน 3D

22 เค้าโครงใหม่

23 PowerPoint มีเค้าโครงใหม่ที่ช่วยให้สามารถนำเสนอข้อความ รูปภาพ และสื่อต่างๆ ได้อย่างหลากหลายมากขึ้น
ทุกสิ่งที่คุณเพิ่มจะถูกยึดบนตำแหน่งเค้าโครง พร้อมจัดเรียงไว้อย่างสมบูรณ์

24 Word & Excel

25 ใช้งานร่วม Word และ Excel
การใช้งาน “ชุดรูปแบบของ Office” ทั่วไปร่วมกับ Word และ Excel เพื่อให้สามารถสร้างเอกสารและกระดาษคำนวณเข้ากับงานนำเสนอได้

26 อัลบั้มภาพ

27 จัดเรียงตามแบบของคุณ
เค้าโครงแบบกำหนดเองช่วยจัดเรียงภาพนิ่งในรูปแบบใหม่ สร้างเอกสารทุกประเภทตั้งแต่คู่มือจนถึงอัลบั้มรูปของครอบครัวได้อย่างง่ายดาย

28 Office button

29 Ribbon

30 Ribbon

31 Ribbon

32 Ribbon

33 หลักการวางเค้าโครงและสไลด์ให้ถูกวิธี
2

34 Cycle Diagram Cycle name Text Company Logo Add Your Text
Company Logo

35 Diagram Text Add Your Title Text Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 5

36 Diagram Concept Add Your Text Text

37 Diagram 1 ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. 2 ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. 3 ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

38 Diagram Your Text 2001 2002 2003 2004

39 Diagram Title Title Title
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Title ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Title ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

40 Block Diagram TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT

41 3-D Pie Chart Text1 Text2 Text3 Text4 Text5

42 Block Diagram Add Your Text concept Concept

43 Diagram Add Your Text

44 Diagram Add Your Title ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

45 Diagram ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Text

46 Marketing Diagram Concept concept

47 Diagram Add Your Text Text

48 http://ict.swu.ac.th http://train.swu.ac.th
Q&A


ดาวน์โหลด ppt Effective Presentation I

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google