งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานกับข้อความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานกับข้อความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานกับข้อความ

2 รูปแบบของข้อความในโปรแกรม PowerPoint
กรอบเค้าโครง เป็นข้อความเค้าโครงเรื่องของเนื้อหา ซึ่งเกิดจากการสร้างเค้าโครงใน Outline หรือการสร้างข้อความจากเค้าร่างที่โปรแกรมมีเป็นเลย์เอาต์มาให้ กล่องข้อความ เป็นข้อความที่เราต้องการใส่เพิ่มเติมลงไปในสไลด์ โดยจะไม่มีผลต่อโครงเรื่องใน Outline ข้อความศิลป์ เป็นข้อความที่ได้ออกแบบให้มีความโดดเด่น ทั้งสีสัน และแสงเงา

3 รูปแบบของข้อความในโปรแกรม PowerPoint

4 การปรับแต่งข้อความ

5 การปรับแต่งข้อความ ในระหว่างที่เลือกข้อความ เราสามารถนำคีย์ลัดมาช่วยให้ทำงานง่ายยิ่งขึ้นดังนี้ กด<Shift> + เลือกข้อความจากเคอร์เซอร์ไปด้านบนอีก 1 บรรทัด กด<Shift> + เลือกข้อความจากเคอร์เซอร์ไปด้านล่างอีก 1 บรรทัด กด<Shift> + เลือกข้อความจากเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งถัดไป กด<Shift> + เลือกข้อความจากเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งก่อนหน้านี้ ดับเบิ้ลคลิกที่คำ เป็นการเลือกครอบคลุมคำนั้น ทริปเปิ้ลคลิก เป็นการเลือกข้อความทั้งบรรทัด หรือย่อหน้า


ดาวน์โหลด ppt การทำงานกับข้อความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google