งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตกแต่งสไลด์ 11 กรกฎาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตกแต่งสไลด์ 11 กรกฎาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตกแต่งสไลด์ 11 กรกฎาคม 2550

2 สร้างภาพกราฟิกต่างๆ ด้วย Drawing Toolbar
ปุ่มคำสั่ง ความหมาย วาดเส้นตรง วาดลูกศร วาดสี่เหลี่ยม วาดวงกลม

3 ตกแต่งภาพกราฟิก เปลี่ยนสีพื้น เปลี่ยนสีเส้นขอบ ปรับความหนาและ
ปุ่มคำสั่ง ความหมาย เปลี่ยนสีพื้น เปลี่ยนสีเส้นขอบ ปรับความหนาและ รูปแบบของขอบ ใส่เงา ทำเป็นภาพ 3 มิติ

4 การย้ายตำแหน่งของภาพกราฟิกที่ สร้างขึ้น การเพิ่มข้อความในภาพกราฟิก
คลิกเมาส์ขวาที่ภาพที่ต้องการจะเพิ่มข้อความ เลือกคำสั่ง Add Text จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ ต้องการแล้วกดแป้น Esc หรือคลิกเมาส์นอก ออปเจ็คนั้นๆ การหมุนรูปภาพ ใช้ Menu Draw

5 การเปลี่ยนสีในออปเจ็ค การสร้างภาพกราฟิก 3 D การ Group และ Ungroup
การสร้างกราฟิกสำเร็จรูปด้วย AutoShapes และการใช้งาน

6 การสร้างกราฟิกสำเร็จ
รูปด้วย AutoShapes การสร้างอักษรศิลป์ ด้วย Word Art

7 การตกแต่ง Background ของสไลด์
การดูสไลด์สลับระหว่างสีและขาวดำ การใส่ Date/Time, Slide Number และ Footerในสไลด์

8 การสร้างตารางในสไลด์

9 การสร้างแผนภูมิ หรือชาร์ตในสไลด์

10 การสร้างแผนภูมิ หรือชาร์ตในสไลด์
สร้างชาร์ตจากการ  Insert New Slide สร้างชาร์ตจาก  Microsoft Graph นำข้อมูลจาก Excel มาสร้างชาร์ตในสไลด์

11 การสร้างแผนผังองค์กรด้วย Organization Chart
สร้าง Org. Chart จากการ  Insert New Slide สร้างกล่องเพิ่มเติมใน  Org. Chart การสร้างสไลด์ร่วมกับโปรแกรมอื่น


ดาวน์โหลด ppt การตกแต่งสไลด์ 11 กรกฎาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google