งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.TutorDD.com. ทบทวน ขั้นตอนการทำงานหลัก ของเว็บไซต์ สมัคร สมาชิก หาคน เรียน หาคน สอน ประกาศหา คนเรียน ประกาศหา คนสอน แสดงเบอร์ โทรศัพท์ / Email หรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.TutorDD.com. ทบทวน ขั้นตอนการทำงานหลัก ของเว็บไซต์ สมัคร สมาชิก หาคน เรียน หาคน สอน ประกาศหา คนเรียน ประกาศหา คนสอน แสดงเบอร์ โทรศัพท์ / Email หรือไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.TutorDD.com

2 ทบทวน ขั้นตอนการทำงานหลัก ของเว็บไซต์ สมัคร สมาชิก หาคน เรียน หาคน สอน ประกาศหา คนเรียน ประกาศหา คนสอน แสดงเบอร์ โทรศัพท์ / Email หรือไม่ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ PM ผ่าน ระบบ ไม่แสดง ติดต่อกันเอง โดยตรง แสดง

3 Advertising หน้าหลัก หาคน เรียน หาคน สอน กระดาน สนทนา เกี่ยวกับ เรา Logo Left Menu Content Footer โครงสร้างเว็บไซต์

4 หน้าแรก ประกอบด้วย 1. ชื่อผู้สอนดีเด่นประจำเดือนนี้ 2. รายชื่อคนสอนล่าสุด 3. รายชื่อคนเรียนล่าสุด หน้าแรก ประกอบด้วย 1. ชื่อผู้สอนดีเด่นประจำเดือนนี้ 2. รายชื่อคนสอนล่าสุด 3. รายชื่อคนเรียนล่าสุด หน้าหลัก Advertising หน้า หลัก หาคน เรียน หาคน สอน กระดาน สนทนา เกี่ยวกั บเรา Logo Left Menu Content Footer รายชื่อคนสอน Pic รายชื่อคนเรียน 1. นายโดนัท น่ากิน 2. นายโต้ง เซต้า 3. นายโดนัท น่ากิน 4. นายโต้ง เซต้า มีอีก >> Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xx x xxx xxxx xx xxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xx x xxx xxxx xx xxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xx x xxx xxxx xx xxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xx x xxx xxxx xx xxx ผู้สอนดีเด่นเดือนนี้ Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xx X xx xxx xxxx xx xxx x xx xxx x xx x xx อ่านต่อ >> 1. นายโดนัท น่ากิน 2. นายโต้ง เซต้า 3. นายโดนัท น่ากิน 4. นายโต้ง เซต้า Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xx x xxx xxxx xx xxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xx x xxx xxxx xx xxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xx x xxx xxxx xx xxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xx x xxx xxxx xx xxx หน้าหลัก มีอีก >>

5 หน้าหลัก Advertising หน้า หลัก หาคน เรียน หาคน สอน กระดาน สนทนา เกี่ยวกั บเรา Logo Left Menu Content Footer เมนูด้านซ้าย Login ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :

6 หน้าจอ : ลงทะเบียน เมนูด้านซ้าย Login ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : Login ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : พิมพ์รหัสผ่านซ้ำ : ชื่อ : นามสกุล : ชื่อเล่น : วัน - เดือน - ปี เกิด : เพศ : ลงทะเบียน รูปถ่าย : อีเมล์ : เบอร์โทรศัพท์ : เว็บไซต์ ส่วนตัว : http:// การศึกษา : กำลังศึกษา / จบ แล้ว ระดับการศึกษา : รายละเอียดเพิ่มเติม :

7 ลงทะเบียน ( ต่อ ) วิชาที่สอน สถานที่ เวลา คณิตศาสตร์ ม. 5 อนุสาวรี ย์ชัย 17.00 น. - 21.00 น. ทุกวัน 1 1 ฟิสิกส์ ม. 5 สยาม 9.00 น. - 12.00 น. เฉพาะ ส. / อ. 2 2 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 3 1 1 2 2 3 3 ราคาต่อ ชั่วโมง 300 350 ลงทะเบี ยน...... หน้าจอ : ลงทะเบียน


ดาวน์โหลด ppt Www.TutorDD.com. ทบทวน ขั้นตอนการทำงานหลัก ของเว็บไซต์ สมัคร สมาชิก หาคน เรียน หาคน สอน ประกาศหา คนเรียน ประกาศหา คนสอน แสดงเบอร์ โทรศัพท์ / Email หรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google