งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบ การเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบ การเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบ การเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตใน

2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สังคมเปลี่ยนแปลง มากมาย ตลาดแรงงานไม่ แน่นอน ต้องการบัณฑิตมาก ความสามารถ คู่แข่งมากมายจาก หลายสถาบัน

3 บนเส้นทางสู่ความเป็นบัณฑิต
เรียนรู้จากหลักสูตร การศึกษาที่คณะ กำหนด เรียนรู้จากกิจกรรม เสริมหลักสูตร เรียนรู้ตามอัธยาศัย

4 ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
นิสิตทุกคน... จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม 100 ชั่วโมง

5 โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร
รหัส กิจกรรมกำหนดให้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม 52 หน่วยชั่วโมง กิจกรรมเลือกเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม 48 หน่วยชั่วโมง KU 65-68

6 โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร
รหัส 52 กิจกรรมมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม 28 หน่วยชั่วโมง กิจกรรมเลือกเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม 60 หน่วยชั่วโมง กิจกรรมเพื่อสังคม ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 12 หน่วยชั่วโมง KU69

7 แหล่งกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กองกิจการนิสิต คณะ / ภาควิชา องค์กรกิจกรรมนิสิต หน่วยงานภายใน มก. หน่วยงานภายนอก มก.

8 ทำความรู้จัก!!

9 ทำความรู้จัก!! ระบบทรานสคริปต์ กิจกรรม

10 เข้าจากหน้าเว็บไซด์ www.ku.ac.th

11 หรือพิมพ์ชื่อเวบไซด์ http://nisit.kasetsart.org

12 เลือกวิทยาเขตบางเขน

13 เลือกที่ login เพื่อทำการสมัครระบบ

14 เลือก Account มีปัญหา+ลืม Password
ไม่ Activate เข้าที่นี่ครับ (นิสิต)

15 กรอกรหัสนิสิตและ E-mail เกษตร

16 เข้าhttps://webmail.ku.ac.thแล้วเช็ค E-mail

17 เช็ค E-mail เรื่อง Transcript_Activity_Nisit_Kasetsart_Org

18 ยืนยันการสมัคร เลือกที่ Click

19 ระบบจะแจ้งว่า Account นี้
ได้ทำการยืนยันเรียบร้อยแล้ว

20 กลับไปที่หน้า Login กรอกรหัสนิสิต
และ PasswordเลือกLogin

21 ระบบจะแจ้งได้ Login สำเร็จแล้วสามารถใช้เมนูในส่วนของนิสิตได้

22 การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

23 เลือกค้นหาโครงการ

24 เลือกค้นหาเพื่อแสดงชื่อโครงการ

25 เลือกชื่อโครงการที่ต้องการสมัคร

26 เลือกสมัคร (Add)

27 เลือกสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (Add)

28 ระบบจะแสดงข้อมูลรายชื่อนิสิตที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ

29 การเช็คชั่วโมงกิจกรรม

30 รายงานผลใบบันทึกกิจกรรมแบบแยกประเภท เฉพาะที่ "รับรอง" (เช็คว่าผ่านเกณฑ์ข้อบังคับฯ หรือไม่) (กดที่ HTML)

31 การแก้ไขข้อมูลนิสิต

32 ระบบจะแสดงข้อมูลนิสิต

33 หลัง 24.00 น. ข้อมูลของนิสิตจึงจะ UPDATE
นิสิตโปรดทราบ หลัง น. ข้อมูลของนิสิตจึงจะ UPDATE

34 หน่วยงานภายนอก หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม กำหนดการ
การฝึกงานที่ไม่อยู่ในหลักสูตร การเรียนการสอน

35 เทียบโอนประสบการณ์ องค์กรนิสิต ตัวแทนมหาวิทยาลัย นิสิตดีเด่นด้านต่าง ๆ
* ยึดตามคำสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย

36 สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ ชั้นล่าง อาคารกองกิจการนิสิต โทร ต่อ 160, เกี่ยวกับระบบ : อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา โทร


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบ การเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google