งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเข้าใช้บริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเข้าใช้บริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเข้าใช้บริการ
GPF Web Service สำหรับสมาชิก กบข.

2 GPF Web Service มี 6 บริการดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกปัจจุบัน
มี 6 บริการดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกปัจจุบัน ยอดเงิน / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ข้อมูลสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ กิจกรรมสมาชิก ติดต่อ กบข. การคำนวณเงินเมื่อพ้นสมาชิกภาพ (ปิดปรับปรุงบริการชั่วคราว)

3 1.กรณีสมาชิกได้ Username และ Password ครั้งแรก
1.ใส่ User ID (เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) 2. ใส่ Password ที่ได้รับจาก กบข.ครั้งล่าสุด เช่น จากใบแจ้งยอดเงินปี 49/อีเมล์ / ไปรษณีย์ 3. กรณีลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อ 1179 กด 6 4. คลิกยอมรับที่นี่ เพื่อ เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป หมายเหตุ หากท่านใส่ Password ผิด 3 ครั้งระบบ จะ Lock การเข้าใช้บริการ ทันที

4 คลิกที่นี่เพื่อยอมรับข้อตกลงและเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
2. อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดให้ชัดเจน คลิกที่นี่เพื่อยอมรับข้อตกลงและเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

5 3. กรอก e-mail address ขอท่านให้ถูกต้อง
2. กรณีไม่มีอีเมล์ คลิกที่นี่ 1. ใส่ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด ของท่านให้ครบถ้วนถูกต้อง 3.กรณีมีอีเมล์ กรอกอีเมล์ของท่านให้เหมือนกันทั้ง 2 บรรทัด 4.คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

6 เมื่อท่านกรอกข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว
ในหน้าถัดไประบบจะบังคับให้ท่านต้องเปลี่ยน Password (Password ล่าสุดที่ได้รับจาก กบข.) โดย Password ใหม่ท่านจะต้อง กำหนดขึ้นเองเป็นตัวเลขจำนวน 8 หลัก(ห้ามเว้นวรรค) ซึ่งท่านจะต้อง จำไว้โดยตลอดสำหรับเข้าใช้งาน GPF Web Service ในครั้งต่อ ๆ ไป ** หมายเหตุ User ID และ Password เป็นข้อมูลที่เป็นความลับส่วนบุคคล กรณีลืม Password ท่านจะต้องติดต่อ 1179 กด 6 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ กบข.

7 4. หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ (หลัง Verify First Log On)

8 คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่การใช้บริการหน้าหลัก
5. หน้าจอหลังจากเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ที่สมบูรณ์ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่การใช้บริการหน้าหลัก

9 เลือกบริการที่ต้องการใช้ในแต่ละเมนู
เข้าสู่หน้าหลักของ GPF Web Service เลือกบริการที่ต้องการใช้ในแต่ละเมนู

10 วิธีปฏิบัติกรณีลืมรหัสผ่าน
หมายเหตุ การขอรหัสผ่านใหม่ กรุณาติดต่อ 1179 กด 6 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ โดยสมาชิก สามารถเลือกช่องทางในการรับรหัสผ่านใหม่ 2 ช่องทาง 1. จัดส่งรหัสผ่านทางอีเมล์ 2. จัดส่งรหัสผ่านทางไปรษณีย์ (ภายใน 15 วันทำการ ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์)

11 รหัสผ่านจะส่งให้สมาชิกตาม e-Mail ที่สมาชิกแจ้งทันที โดยมีข้อความดังนี้
(กรุณาอย่าตอบกลับ อีเมล์นี้) เรียน คุณ aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa รหัสผ่านในการเข้าใช้บริการ GPF Web Service และ IVR ได้ถูกกำหนดขึ้นใหม่ตามที่ท่านขอแล้วกรุณาใช้ข้อมูลใหม่ต่อไปนี้ในการเข้าใช้บริการในครั้งถัดไป รหัสประจำตัว (User ID) : xxxxxxxxxxxx       รหัสผ่าน (Password) : ขอบคุณที่ใช้บริการ, ทีมงานบริการข้อมูล GPF Web Service

12 ...สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร 1179 กด 6
กรณีเลือกช่องทางการรับรหัสผ่านใหม่ทางไปรษณีย์ กบข. จะทำการจัดส่งรหัสผ่านให้ท่านทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการ (ไม่นับรวมเสาร์ - อาทิตย์) ...สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร กด 6

13


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเข้าใช้บริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google