งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าหลัก 001 กด “+ ทั้งหมด ” จะแสดง list ของบริการ เหมือนกับ click ที่เมนู “ บริการ ” ด้านบน กด “+ ทั้งหมด ” จะแสดง list ของตัวแทนจำหน่าย เหมือนกับ click.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าหลัก 001 กด “+ ทั้งหมด ” จะแสดง list ของบริการ เหมือนกับ click ที่เมนู “ บริการ ” ด้านบน กด “+ ทั้งหมด ” จะแสดง list ของตัวแทนจำหน่าย เหมือนกับ click."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าหลัก 001 กด “+ ทั้งหมด ” จะแสดง list ของบริการ เหมือนกับ click ที่เมนู “ บริการ ” ด้านบน กด “+ ทั้งหมด ” จะแสดง list ของตัวแทนจำหน่าย เหมือนกับ click ที่เมนู ” ตัวแทนจำหน่าย ” ด้านบน เมื่อกด ภาพนี้ จะ ไปที่หน้าเว็บ ลงทะเบียน

2 เข้าสู่ระบบ 010 ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบได้ 2 วิธี ได้แก่ 1) เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ 2) เข้าสู่ระบบด้วยรหัสบัตร ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบได้ 2 วิธี ได้แก่ 1) เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ 2) เข้าสู่ระบบด้วยรหัสบัตร กดเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ -> ไปที่ Figure 11 กดเข้าสู่ระบบด้วย PIN -> ไป ที่ Figure 11 กดสมัครสมาชิก -> ไปที่ Figure 12 กดลืมรหัสผ่าน -> ไปที่ Figure 17

3 เข้าสู่ระบบ -> ด้วยชื่อผู้ใช้ / รหัสบัตร 011 ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ จะสามารถใช้งานหน้าเว็บได้ดังนี้ ( เติมเงิน, โอนเงิน, ตรวจสอบการใช้งาน, แลกของรางวัล, ข้อมูลส่วนตัว ) ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ จะสามารถใช้งานหน้าเว็บได้ดังนี้ ( เติมเงิน, โอนเงิน, ตรวจสอบการใช้งาน, แลกของรางวัล, ข้อมูลส่วนตัว ) ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบด้วยรหัสบัตร 14 หลัก จะสามารถใช้งานหน้าเว็บได้ดังนี้ ( เติมเงิน, ตรวจสอบการใช้งาน ) ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบด้วยรหัสบัตร 14 หลัก จะสามารถใช้งานหน้าเว็บได้ดังนี้ ( เติมเงิน, ตรวจสอบการใช้งาน ) เมนูด้านซ้ายแสดงข้อมูลของผู้ใช้รายนั้น โดยจะแสดงแต้มสะสม, ยอดของแต่ ละบริการ และสามารถกดปุ่ม “Update” เพื่อดูข้อมูลล่าสุดได้

4 หน้าหลัก -> สมัครสมาชิก (1/4) 012

5 หน้าหลัก -> สมัครสมาชิก (2/4) 013

6 หน้าหลัก -> สมัครสมาชิก (2/4) 014 แสดงข้อตกลงในการสมัคร ลงทะเบียน

7 หน้าหลัก -> สมัครสมาชิก (3/4) 015

8 หน้าหลัก -> สมัครสมาชิก (4/4) 016

9 หน้าหลัก -> สมัครสมาชิก -> ยืนยันทางอีเมล์ 046

10 044 หน้าหลัก -> สมัครสมาชิก -> ไม่ได้ยืนยันทางอีเมล์

11 หน้าหลัก -> ลืมรหัสผ่าน 017 แสดงข้อตกลงในการสมัคร ลงทะเบียน

12 หน้าหลัก -> ลืมรหัสผ่าน -> E-mail ของรหัส 047

13 034 หน้าหลัก -> แลกของรางวัล ของรางวัลมี ให้เลือกคือ แลกเป็นรหัส หรือแลกเป็น สินค้า

14 035 หน้าหลัก -> แลกของรางวัล ชนิด PIN แสดงข้อมูล เพื่อยืนยันการ แลกของ รางวัล

15 037 หน้าหลัก -> แลกของรางวัล ชนิด สินค้า แสดงข้อมูล เพื่อยืนยันการ แลกของ รางวัล

16 038 หน้าหลัก -> แลกของรางวัล ชนิด สินค้า แสดง Message ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว ระบบทำการส่งอีเมล์ยืนยันการ แลกของรางวัล

17 Q & A


ดาวน์โหลด ppt หน้าหลัก 001 กด “+ ทั้งหมด ” จะแสดง list ของบริการ เหมือนกับ click ที่เมนู “ บริการ ” ด้านบน กด “+ ทั้งหมด ” จะแสดง list ของตัวแทนจำหน่าย เหมือนกับ click.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google