งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " 2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand

2 ส่องโลก ใช้จ่าย ต่างประเทศ โครงสร้างเนื้อหา หารายได้ใช้จ่ายออมและทำให้ งอกเงย ความเข้าใจ ความสามาร ถ ความ รับผิดชอบ คุณภาพชีวิต ที่แตกต่าง ▲ ความเข้าใจ ความสามาร ถ ความ รับผิดชอบ ความเข้าใจ ความสามาร ถ ความ รับผิดชอบ บทเรียน แนวคิด ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △△ ป.6ป.6 ป.6ป.6 ป.6ป.6 ป.6ป.6 ป.6ป.6 ป.6ป.6

3  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 2 ส่องโลก สืบค้นข้อมูลประเทศที่สนใจ และอภิปรายความแตกต่าง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าสินค้าและบริการอื่นๆ ค่าเดินทาง เงินและค่าของเงินเทียบกับเงินไทย

4  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 2 ใช้จ่ายต่างประเทศ เปลี่ยนเงินสกุลต่างๆ จากบัตรคำข้อมูลในหน้า 107 1 สิงคโปร์ดอลลาร์ =23.95 บาท 1 ฟรังก์สวิส = 31.339 บาท 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 41.6 บาท 1 ยูโร = 48.34 บาท 1 รีล กัมพูชา =0.01128 บาท 1 หยวน =5.034 บาท 1 เยน ญี่ปุ่น =0.351 บาท 1 กีบ =0.005 บาท

5  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand ความรู้เสริมสำหรับครูผู้สอน อะไรทำให้ค่าเงินเปลี่ยนแปลง บาทดอลลาร์สหรัฐ ต้องการมาก เมื่อ ? ค่าเงินบาทแข็งค่าเงินดอลลาร์แข็ง ต้องการน้อย เมื่อ ? ค่าเงินบาทอ่อนค่าเงินดอลลาร์อ่อน

6  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand ความรู้เสริมสำหรับครูผู้สอน ค่าเงินที่แข็งและอ่อนใครได้รับผลกระทบอย่างไร บาท ใครชอบ ใครไม่ชอบ ? ค่าเงินบาทแข็ง ใครชอบ ใครไม่ชอบ ? ค่าเงินบาทอ่อน ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวชาวไทย


ดาวน์โหลด ppt  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google