งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " 2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 1

2 2 นำร่อง ค่าครองชีพอำนาจซื้อ สกุลเงินใหญ่ๆ ของโลก อัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนกับผู้บริโภค เลือกลงทุนประเทศไหนดี ? ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจของ ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ

3  2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 3 ค่าครองชีพ คือ จำนวนเงินที่ ต้องใช้ในการใช้ จ่ายเพื่อการดำรง ชีวิตประจำวัน อัตราแลกเปลี่ยน เป็นสิ่งสะท้อนถึง ความแตกต่างของ ค่าครองชีพ ระหว่างประเทศ

4  2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 4 เลือกซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศ / สินค้า นำเข้า ? เลือกซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศ / สินค้า นำเข้า ? –AIA เมืองไทยประกันชีวิต เทเวศร์ประกันภัย ฯลฯ – รองเท้าบาจา Nike Adidas ฯลฯ –Coke น้ำลำไย น้ำส้มคั้น น้ำเปล่าบรรจุขวด น้ำประปา สินค้าหลายอย่างขายในหลายประเทศทั่ว โลก แรงจูงใจในการซื้อคล้ายคลึงกัน แต่ มักขายในราคาที่ไม่เท่ากันในแต่ละประเทศ สินค้าหลายอย่างขายในหลายประเทศทั่ว โลก แรงจูงใจในการซื้อคล้ายคลึงกัน แต่ มักขายในราคาที่ไม่เท่ากันในแต่ละประเทศ – กล้องถ่ายรูป –Computer อำนาจซื้อ

5  2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 5 อำนาจซื้อในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน อำนาจซื้อในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน – ข้าวแกงในไทย 20-25 บาท / US$5 x 43 = 215 บาท ข้าวแกงในไทยกับ USA ราคาต่างกันมาก ข้าวแกงในไทยกับ USA ราคาต่างกันมาก – คุณภาพและปริมาณของข้าว / กับข้าว ต่างกันมาก – ต่างร้านกันในประเทศเดียวกันก็ยังต่างกันทั้ง ราคาและคุณภาพ อำนาจซื้อ

6  2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 6 Big Mac ( หน้า 185-186)Big Mac ( หน้า 185-186) – สินค้าเหมือนกัน – ขายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก – วัดราคา อำนาจซื้อ และอัตราแลกเปลี่ยน เปรียบเทียบทุกประเทศทั่วโลก – เปรียบเทียบได้หลายๆ ปี ทำไมราคาท้องถิ่นในบางประเทศจึงลด / เพิ่มจากปีที่ผ่านมา ? ทำไมราคาท้องถิ่นในบางประเทศจึงลด / เพิ่มจากปีที่ผ่านมา ? – ถูกลง : แข่งขันกับสินค้าอื่น ๆ – แพงขึ้น : อัตราเงินเฟ้อ ต้นทุนที่แพงขึ้น – ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน อำนาจซื้อ

7  2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 7 USA (80% ของการค้าขายระหว่าง ประเทศทั่วโลก )USA (80% ของการค้าขายระหว่าง ประเทศทั่วโลก ) EuroEuro Japanese YenJapanese Yen สกุลเงินใหญ่ๆ ของโลก ทำไมจึงไม่ใช่ Chinese Yuan? ทั้งๆ ที่ประเทศจีนมีประชากร 25% ของ โลก

8  2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 8 Buying rate / Selling rateBuying rate / Selling rate Bank noteBank note Travellers chequesTravellers cheques Export sight billExport sight bill Telex transferTelex transfer TT & Draft T-chequeTT & Draft T-cheque อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ระหว่างประเทศ... ศึกษาตารางอัตราแลกเปลี่ยนเงิน บาท ( หน้า 188)...

9  2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 9 1. วันเดียวกัน แต่ละธนาคารอาจมีอัตรา แลกเปลี่ยนไม่เท่ากัน 2. ธนาคารคิดค่าบริการจากการให้ แลกเปลี่ยนเงินตรา 3. บางสกุลเงินมีเพียงอัตราแลกเปลี่ยนบาง ประเภท เพราะธนาคารไม่ต้องการทำ ธุรกรรมด้านอื่นๆ ในสกุลเงินนั้นๆ หรือมี ธุรกรรมในเรื่องนั้นๆ กับประเทศนั้นๆ ไม่ มากนัก 4.Bank note มูลค่าต่อใบสูง มีอัตรา แลกเปลี่ยนดีกว่าธนบัตรมูลค่าต่อใบต่ำ 5. ธนาคารไม่รับแลกเหรียญกษาปณ์ ต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ระหว่างประเทศ

10  2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 10 สินค้าอย่างเดียวกัน : ขายคนละประเทศ ราคาต่างกัน สินค้าอย่างเดียวกัน : ขายคนละประเทศ ราคาต่างกัน สินค้าอย่างเดียวกัน : ขายในประเทศ เดียวกัน แต่ต่าง สถานที่กัน ราคาก็ ต่างกันได้ สินค้าอย่างเดียวกัน : ขายในประเทศ เดียวกัน แต่ต่าง สถานที่กัน ราคาก็ ต่างกันได้ อัตราแลกเปลี่ยนกับ ผู้บริโภค

11  2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 11 สิ่งที่ควรพิจารณา มีดังนี้ ค่าครองชีพต่ำ ค่าครองชีพต่ำ วัตถุดิบหาง่ายและต้นทุนถูก วัตถุดิบหาง่ายและต้นทุนถูก ค่าแรงถูก ค่าแรงถูก Productivity > ค่าแรงถูกProductivity > ค่าแรงถูก Waste & reject rateWaste & reject rate Investment incentives / tax benefitsInvestment incentives / tax benefits เลือกลงทุนประเทศไหนดี ? จะรู้ได้อย่างไรว่าประเทศไหนค่าครองชีพ ต่ำ ?

12  2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 12 1. ดัชนีผู้บริโภค Consumer price index 2. การใช้จ่ายของผู้บริโภค Consumer spending 3. ผลผลิตประชาชาติ GDP 4. อัตราการก่อสร้างบ้านใหม่ 5. อัตราดอกเบี้ย Interest rate 6. ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ Money supply 7. ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Stock market index 8. อัตราการว่างงาน Unemployment ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อ การตัดสินใจ ของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ


ดาวน์โหลด ppt  2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google