งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสอน/ส่งเสริมการออมของนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสอน/ส่งเสริมการออมของนักเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสอน/ส่งเสริมการออมของนักเรียน
วัตถุประสงค์ เรียนรู้วิธีการทำงานนำไปใช้ วิธีการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รูปแบบ คุย เล่า ลอง เลือก การบรรลุผล รับผิดชอบร่วมกัน

2 การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์
ทุกโรงเรียนเคยจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ รูปแบบการสหกรณ์ในโรงเรียน ตชด. การสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ป.5 ม.3 ม.4-6

3

4 เทคนิคการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์
Child center Learning to do Learning to be

5 เทคนิคการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์
Petchburi model Hubkapong model Nongyoa model

6 เทคนิคการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์
แบ่งกลุ่ม เกม นิทาน เพลง กิจกรรม ครูที่ปรึกษา

7 เทคนิคการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์
นิทานส่งเสริมการออม - พื้นบ้าน/แต่งใหม่ เพลงส่งเสริมการออม เรื่องจริง

8 การจัดตั้งสหกรณ์นักเรียน
ให้ความรู้ ประชุมจัดตั้ง ทำแผนกิจการ จัดตั้ง ประชุมใหญ่ เลือกตั้ง ดำเนินกิจกรรม ประชุมใหญ่

9 เทคนิคส่งเสริมการออม
ออมอย่างมีเป้าหมาย ออมอย่างภูมิใจ ออมกันทั้งสังคม ผลตอบแทนการออม ผลกระทบการออม

10 เทคนิคส่งเสริมการออม
เห็นผลจากการออม หลักฐานการออม ตอบแทนตามสัดส่วนการออม เป็นตัวอย่างการออม

11 สาธิตการจัดการเรียนรู้(เน้นส่งเสริมการออม)
การเสนอผลงาน สาธิตการจัดการเรียนรู้(เน้นส่งเสริมการออม) กลุ่มเป็นครู ผู้อบรมเป็นนักเรียน เวลากลุ่มละ 10 นาที แสดงความเห็น

12 กลุ่ม 3 เพลงประกอบท่าทาง สัมภาษณ์นักเรียนการใช้เงิน สรุปวางแผนใช้จ่าย การออม กลอน
กลุ่ม 4 แจกกระต่าย ออมวันละบาท จูงใจโดยสมทบเงินให้ ไม่ฝากแทน สนทนาให้คุ้นเคยกับสหกรณ์ (โรงเรียนออมกับสถาบันอื่น) หัดบวกเลข ทำบัญชีรับจ่ายรู้ฐานะครอบครัว กลุ่ม 5 ปรบมือ 1,2,3,5 (เสียง) แบ่งกลุ่มคิด(การออมมีประโยชน์อย่างไร) (วิธีการออม) สอบถามตัวแทนกลุ่ม ตั้งเป้า หาวิธีการ สรุปขั้นตอน นิทานการซื้อหวยใส่แก้ว

13 อภิปรายกลุ่ม ทุกคนในกลุ่มเล่าวิธีการทำงานที่ทำให้โครงการนี้
ประสบความสำเร็จตามประสบการณ์จริง ทุกคนในกลุ่มบอกปัญหาที่พบในการทำโครงการนี้ กลุ่มกำหนดความคาดหวังของโครงการนี้ในปี 54 สรุป เป็นวิธีการทำงานของกลุ่ม การแก้ปัญหาของกลุ่ม และความคาดหวังของกลุ่ม มอบผู้แทนกลุ่มนำเสนอ

14 กลุ่ม 6 เกม แจกชื่อสัตว์ให้ออกเสียง(ไก่ วัว ม้า ชะนี ฯ)ประโยชน์ (โยง) ทีมสอน สรุปเสริมเนื้อหา
แหม่มศรี แหม่มศรี มีสามีชื่อมิสเตอร์จอห์น (ซ้ำ) แหม่มศรี หยอดกระปุกก่อนนอน มิสเตอร์จอห์นก็ขยันหาเงิน แหม่มศรี แหม่มศรี ไม่กี่ปีก็มีบ้านหลังใหญ่ ทั้งสองมีความสุขใจ (ซ้ำ) ชีวิตสดใสเพราะรักการออม

15 ขาย ได้เงินออม เชื่อมโยง
นำเสนอ กลุ่มที่ 1 หมักน้ำจุลินทรีย์สู่การออม คำถามจากสิ่งของชีวิตจริง อธิบาย ลงมือทำ จดบันทึก ขาย ได้เงินออม เชื่อมโยง กลุ่มที่ 2 ปรบมือพูดสหกรณ์ ตั้งเป้าซื้อลูกบอล นักเรียนร่วม(ลงขัน) คิดเลข ได้วิธีการ

16

17

18

19 ความรู้สึกที่สร้างความภูมิใจไม่รู้ลืม
1. รู้สึกถึงการต้อนรับ (To Feel Welcome) 2. รู้สึกถึงความสะดวกสบาย (To Feel Comfortable) 3. รู้สึกถึงความเข้าอกเข้าใจ (To Feel Understood) 4. รู้สึกถึงความสำคัญ (To Feel Important) 5. รู้สึกซาบซึ้งใจ (To Feel Appreciated)


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสอน/ส่งเสริมการออมของนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google