งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการใช้งานโปรแกรม Tell Me More 30 ตุลาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการใช้งานโปรแกรม Tell Me More 30 ตุลาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการใช้งานโปรแกรม Tell Me More 30 ตุลาคม 2557

2 ปัญหาที่พบ ปัญหาด้านการให้บริการของระบบ
ปัญหาด้านการจัดการข้อมูลของผู้ใช้ ปัญหาการใช้งานของผู้ใช้ ปัญหาการกระจายข่าวสารให้กับ admin และผู้เกี่ยวข้อง

3 ปัญหาด้านการให้บริการของระบบ
ระบบเริ่มเกิดปัญหาการให้บริการเมื่อ 1 ต.ค. 2557 ในระหว่างที่เกิดปัญหาผู้ใช้จะพบกับเหตุการณ์ 503 Service Unavailable Unknown user or incorrect password

4 ช่วงเวลาที่ระบบเกิดปัญหา
10/01/ :37:36PM - 10/02/ :32:36AM (4h 55m) 10/02/ :27:36PM - 10/02/ :47:36PM (20m) 10/07/ :27:36PM - 10/07/ :47:36PM (1h 20m) 10/09/ :22:36PM - 10/10/ :07:36AM (45m) 10/10/ :37:36PM - 10/10/ :42:36PM (1h 5m) 10/11/ :57:36PM - 10/11/ :27:36PM (30m) 10/13/ :37:36PM - 10/13/ :52:36PM (1h 15m) 10/19/ :42:36PM - 10/20/ :02:36AM (4h 20m)

5 วิธีการแก้ไขปัญหา ประสานงานกับช่างเทคนิคของบริษัทตัวแทนจำหน่าย TMM
Restart TMM service ทุกวันเวลา 03:00 น. ประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบปัญหาเครือข่าย

6 สาเหตุที่ทำให้ระบบเกิดปัญหา (คาดเดา)
มี session ของผู้ใช้ค้างในระบบเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผู้ใช้ไม่ได้ทำการ Disconnect หลังการใช้งานเสร็จแล้ว

7 ปัญหาด้านการจัดการข้อมูลของผู้ใช้
เป็นปัญหาของทางฝั่ง admin

8 ปัญหาเกี่ยวกับอีเมลของผู้ใช้
การบังคับใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย ll (double L) เช่น

9

10 ปัญหาข้อมูล profile ของผู้ใช้
การไม่ใส่ username ของ PSU Passport ในช่อง Surname การจัด Student group ตามข้อกำหนด

11 ปัญหาการใช้งานของผู้ใช้
ผู้ใช้ไม่เข้าใช้งาน การใช้โปรแกรม autoclick

12 ปัญหาการกระจายข่าวสารให้กับ admin และผู้เกี่ยวข้อง
ช่องทางการสื่อสาร Login ด้วย PSU Passport


ดาวน์โหลด ppt การประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการใช้งานโปรแกรม Tell Me More 30 ตุลาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google