งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาสกร หงษ์หยก ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท United Information Highway จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาสกร หงษ์หยก ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท United Information Highway จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาสกร หงษ์หยก Passakorn@changkhui.com http://www.changkhui.com ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท United Information Highway จำกัด http://www.uih.co.th กรกฏาคม ๒๕๕๒ ข้อแนะนำวิธีการนำเสนอ งาน

2 หัวข้อ ความสำคัญในการนำเสนองาน วิธีการนำเสนองาน การเตรียมตัว ข้อแนะนำทางเทคนิค แหล่งอ้างอิง

3 หัวข้อ ความสำคัญในการนำเสนองาน วิธีการนำเสนองาน การเตรียมตัว ข้อแนะนำทางเทคนิค แหล่งอ้างอิง

4 ความสำคัญในการนำเสนองาน ความสำคัญของ User Interface เลือกหนังสือ โดยดูจากปก เลือกรับคนทำงานจาก Resume เลือกเข้าร้านในศูนย์การค้า การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Tim Berners-Lee กับ HTTP iPhone และ smart phones อื่นๆ

5 ทดสอบความเข้าใจ แนะนำบริการ แสดงตัวตน ขายฝัน ความสำคัญในการ นำเสนองาน

6 ตัวอย่างจาก TED – อุปกรณ์ & ภาษามือ รูปจาก http://www.heraldtimesonline.com

7 หัวข้อ ความสำคัญในการนำเสนองาน วิธีการนำเสนองาน การเตรียมตัว ข้อแนะนำทางเทคนิค แหล่งอ้างอิง

8 วิธีการนำเสนองาน วางแผน การเล่าเรื่อง โปรแกรม เทคนิคการเขียนสไลด์ เวลาในการเสนองาน

9 วางแผนการการทำ สไลด์ เขียนหัวข้อ เก็บขัอมูล เขียนสไลด์ฝึกซ้อม สไลด์ 30 %50%20%

10 การเล่าเรื่อง หัวข้อหลัก (Strategy) ปัญหา (Problem) ผลลัพธ์ (Results) ทางออก (Solutions)

11 การเล่าเรื่อง Tactics: Succes Simple Unexpected Concrete Credible Emotional Stories Made to Stick (Chip & Dan Heath)

12 โปรแกรม MicroSoft PowerPoint Apple Keynote Open Office Impress ราคาประมาณ 12,000 บาท ประมาณ 4,700 บาท ฟรี ข้อดีแพร่หลายรองรับ Video / Audio ได้ดี มีทั้ง Mac และ Win แปลงเป็น PDF ได้ ในตัว ข้อเสี ย ด้อยด้าน Video / Audio เล่นบน Mac เท่านั้น ลูกเล่นน้อย ไม่เป็นที่แพร่หลาย

13 เทคนิคการเขียน สไลด์ การเรียงลำดับสไลด์ การเลือกใช้ Font การใช้แสดงข้อมูล การเลือกใช้ Transition การใช้ภาพ

14 การเรียงลำดับ สไลด์ ใจความหลัก ปัญหา – ผลลัพธ์ – ทางออก ทำก่อนที่จะเริ่มเขียน สไลด์ สมุดจด Sticky Notes Mind Map PowerPoint ( ไม่ แนะนำ )

15 การเลือกใช้ Font ในกรณีที่ต้องใช้กับหลายๆที่ ให้ใช้ Font มาตรฐาน ควรใช้ไม่เกิน ๒ ประเภท ทดสอบหน้างานทุกครั้ง ABC Serif Sans Serif

16 การแสดงข้อมูล หลักการง่ายในการแสดงข้อมูล 1. บอกความจริง (Tell The Truth) 2. ตรงประเด็น (Get To The Point) 3. ใช้ภาพที่เหมาะสม (Pick The Right Tool For The Job) 4. ตอกย้ำจุดที่ต้องการเน้น (Highlight What’s Important) 5. ทำให้ดูง่าย (Keep It Simple) อ้างอิงจาก Slide:Ology

17 บอกความจริง ( ๑ ) การแสดงข้อมูลที่ดีที่สุด ต้องใช้กราฟเข้ามา ช่วย ตารางข้างต้นเป็นตัวอย่างข้อมูลเบื้องต้น

18 บอกความจริง ( ๒ )

19 บอกความจริง ( ๓ ) 1st

20 บอกความจริง ( ๔ ) 1st 2nd 3rd 4th

21 บอกความจริง มนุษย์เข้าใจภาพ ๒ มิติได้ง่ายกว่า และเร็ว กว่า ๓ มิติ ทดลองใช้กราฟหลายๆรูปแบบ เพื่อหาภาพที่ เข้าใจได้ง่ายที่สุด Data Integrity สำคัญมาก ถ้าจำเป็นควรมี ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดสำรองไว้

22 ตรงประเด็น ( ๑ )

23

24 ใช้ภาพที่เหมาะสม 30°40°50°60° รวม สาร A 2030-1050-10 สาร B 40201080150 สาร C 3060-30-2040 สาร D -5020403040 สาร E 2080-401050

25 ใช้ภาพที่เหมาะสม 30°40°50°60° รวม สาร A 2030-1050-10 สาร B 40201080150 สาร C 3060-30-2040 สาร D -5020403040 สาร E 2080-401050

26 ใช้ภาพที่เหมาะสม 30°40°50°60° รวม สาร A 2030-1050-10 สาร B 40201080150 สาร C 3060-30-2040 สาร D -5020403040 สาร E 2080-401050

27 ใช้ภาพที่เหมาะสม 30°40°50°60° รวม สาร A 2030-1050-10 สาร B 40201080150 สาร C 3060-30-2040 สาร D -5020403040 สาร E 2080-401050

28 ใช้ภาพที่เหมาะสม 30°40°50°60° รวม สาร A 2030-1050-10 สาร B 40201080150 สาร C 3060-30-2040 สาร D -5020403040 สาร E 2080-401050

29 ใช้ภาพที่เหมาะสม

30 ทำให้ดูง่าย

31 ตอกย้ำที่ต้องเน้น

32 ตัวอย่างการทำกราฟ

33

34 ตัวอย่างจาก TED ๑ - กราฟ Hans Rosling งาน TED, มิย. 49

35 Apple Special Event 2008

36 การเลือกใช้ Transition / Animation ใช้เท่าที่จำเป็น เสี่ยงต่อ “ น่ารำคาญ ” และ “ ไม่เป็นมืออาชีพ ” ควรซ้อม เพื่อจับเวลาไว้

37 จาก Slide:Ology 1.3-Push Slide3-Push Slide 2.Animated TextAnimated Text 3.Animation CirclesAnimation Circles 4.Combination LockCombination Lock 5.Developer EnvironmentDeveloper Environment 6.Did You KnowDid You Know 7.Kingdom SecurityKingdom Security 8.LogitechLogitech 9.RARERARE

38 ถ้าเป็นไปได้ ควรใช้ ภาพที่คมชัด หรือดู เป็นมืออาชีพเท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่เป็น การบันทึกเหตุการณ์ อย่าลืมบอกที่มาของ ภาพ และลิขสิทธิ์ แหล่งให้ภาพฟรี สำหรับ Power Point www.microsoft.com/ office www.microsoft.com/ office การใช้ภาพ

39 เวลา เวลาในการพูด ๑ นาที ๓๐ นาที ๓ ชั่วโมง จุดสมดุลย์ระหว่างเวลากับจำนวนสไลด์

40 หัวข้อ ความสำคัญในการนำเสนองาน วิธีการนำเสนองาน การเตรียมตัว ข้อแนะนำทางเทคนิค แหล่งอ้างอิง

41 การเตรียมตัว การใช้เสียง การแต่งกาย การฝึกซ้อม รู้จักผู้ฟัง ถ้าไม่มีเวลา ไม่ต้องทำสไลด์

42 หัวข้อ ความสำคัญในการนำเสนองาน วิธีการนำเสนองาน การเตรียมตัว ข้อแนะนำทางเทคนิค แหล่งอ้างอิง

43 ข้อแนะนำทาง เทคนิค การเซ็ทจอ การใช้ Pointer ทดลองหน้างาน การสะกดคำและลิขสิทธิ์

44 การตั้งค่า Display ทั้ง Win และ MAC –Duplicate Display –Extended Display ถ้าเป็นไปได้ ควรจะ – ใช้ Extended Display – เลือกใช้ Presenter’s View การเซ็ทจอ

45 Duplicate (Mirror) Display

46 Extended Display

47 Monitor Setup

48 Presenter View Setup

49 Presenter View

50 Presenter View + Display View

51 การใช้ Pointer ผู้เชี่ยวชาญหลายๆคน ให้ความเห็นต่างๆกันไป บ้างก็ว่า ควรใช้ เพื่อให้ดู เป็นมืออาชีพ บ้างก็ว่า ไม่ควรใช้ เพราะดูแล้ว ทำให้เบนความสนใจ ในกรณีที่ใช้ ควรเลือก อุปกรณ์ที่เป็นทั้ง Pointer และ Mouse ใน ตัว

52 ทดลองหน้างาน

53 ขนาดตัวอักษร พื้นหลัง การสะกดคำ ความละเอียดที่โปรเจคเตอร์รองรับ ความสว่างของโปรเจคเตอร์ ตำแหน่งการวางคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสียง ( กรณีใช้วิดีโอ หรือไฟล์เสียง )

54 การสะกดคำและลิขสิทธิ์ ระมัดระวังเรื่องการ สะกดให้มากที่สุด เพราะจะทำให้ไม่ น่าเชื่อถือ อย่าลืมบอกที่มาที่ไป ของภาพ เสียง และ วิดีโอทุกครั้ง

55 Steve Jobs on iPhone (Jan’07) ตัวอย่างวิดีโอ

56 ตัวอย่างจากผลงานนักศึกษา

57 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เสรี วงษ์มณฑา Steve Jobs ตัวอย่างที่ดีของนักพูดใน ปัจจุบัน อุดม แต้พานิช Larry King ว. วชิระเมธี Barack Obama สัญญา คุณากร Steve Ballmer สุทธิชัย หยุ่น

58 แหล่งอ้างอิง หนังสือ เว็บไซด์ TED.comApple.com โปรแกรม iTunes PresentationZen.com

59 Passakorn@changkhui.com ๐๘ ๙๑๘๘ ๕๓๐๐ http://www.changkhui.com ช่างคุย. คอม หรือ Google “ ช่างคุย ”


ดาวน์โหลด ppt ภาสกร หงษ์หยก ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท United Information Highway จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google