งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการจัดทำสตอรี่บอร์ดสื่อมัลติมีเดีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการจัดทำสตอรี่บอร์ดสื่อมัลติมีเดีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการจัดทำสตอรี่บอร์ดสื่อมัลติมีเดีย
หลักการจัดทำสตอรี่บอร์ดสื่อมัลติมีเดีย  WINTER Template นางสาวกนกพร กลิ่นจันทร์

2 การเขียน Storyboard การเขียนสตอรี่บอร์ดเป็นขั้นตอนของการเตรียมการนำเสนอข้อความ ภาพ รวมทั้ง สื่อในรูปของมัลติมีเดียต่างๆ ลงในกระดาษ เพื่อให้การนำเสนอข้อความ และสื่อในรูปแบบต่างๆ เหล่านี้เป็นไปอย่างเหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

3 Storyboard คือ ... Storyboard คือ การสร้างภาพให้เห็นลำดับขั้นตอนตามเนื้อเรื่องที่ต้องการ โดยเฉพาะการสร้างภาพเคลื่อนไหว รายละเอียดที่ควรมีใน Storyboard ได้แก่ คำอธิบายแต่ละสื่อที่ใช้ (ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิโอ)

4 Storyboard คือ ...

5 การจัดทำ Storyboard เป็นการแจงแจงรายละเอียดลงไปว่าในส่วนนี้ประกอบด้วยภาพ ข้อความ ภาพเครื่องไหว มีเสียงหรือเพลงประกอบหรือไม่ และมีการเรียงลำดับการทำงานอย่างไร มีการวางหน้าจออย่างไร รวมทั้งการกำหนดแหล่งของข้อมูล เช่น ภาพและเสียงว่าได้มาอย่างไรจากแหล่งไหน

6 การเตรียมข้อมูลสำหรับ Storyboard
     ข้อมูลสำหรับ Storyboard อาจมีทั้งภาพ เสียง ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว (Animation Movies) หรืออื่นๆ ซึ่งจะต้องมีการจัดเตรียมขึ้นมาก่อนที่จะนำไปใส่โปรแกรม มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้ - การจัดเตรียมภาพสำหรับโปรแกรม - การจัดเตรียมเสียง - สร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation File) - ตัวอย่าง Storyboard

7 การเตรียมข้อมูลสำหรับ Storyboard
การจัดเตรียมภาพสำหรับโปรแกรม ข้อมูลต่างๆ อาจมาจากการวาดด้วยโปรแกรม Graphic Editorเช่น โปรแกรม PC Paint Brush ที่มี Microsoft Windows หรืออื่นๆ โปรแกรม Authoring System บางตัว บางตัวอาจมีคำสั่งสำหรับการวาดรูปหรือในส่วนของ Graphic Editor ไว้ให้ด้วยทำให้ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

8 การเตรียมข้อมูลสำหรับ Storyboard
นอกจากนี้อาจจะนำเข้ามาจากแหล่งอื่น เช่นการ Scan จากหนังสือหรือวารสารด้วยการใช้เครื่อง Scanner หรือนำมาจากกล้องถ่ายวิดีโอในกรณีนี้ต้องใช้การ์ดพิเศษที่ เรียกว่า Video Capture

9 การเตรียมข้อมูลสำหรับ Storyboard
การจัดเตรียมเสียง การบันทึกเสียงเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น จะต้องมีการ์ด Sound Generator Card เช่น Sound Blaster Card การ์ดนี้มีความสามารถแปลงเสียงให้เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ เมื่อโปรแกรมเรียกใช้แฟ้มเสียงที่จะให้ออกลำโพงในเพื่อให้สัมพันธ์กับภาพ การนำเสียงเข้าไปใช้บางครั้งอาจใช้โปรแกรมควบคุมการเล่นเครื่อง CD สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องได้โปรแกรม Authoring System

10 การเตรียมข้อมูลสำหรับ Storyboard
การนำภาพเคลื่อนไหวเข้ามาใช้กับโปรแกรมอาจทำได้หลายวิธี 1. การต่อเครื่องเล่นเลเซอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วใช้โปรแกรมควบคุมการเล่นให้สัมพันธ์กับเนื้อหา 2. การจับภาพจากวิดีโอ เป็นข้อมูลประเภท Movies File โดยมีการกำหนดเป็นเฟรมต่อวินาที จากนั้นจึงเรียกใช้ไฟล์ด้วยโปรแกรม Video Capture

11 การเตรียมข้อมูลสำหรับ Storyboard
สร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation File) การสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เอง อาจจะสร้างด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่สามารถทำภาพเคลื่อนไหวได้ทั้งสองมิติและสามมิติ โปรแกรม Authoring System ส่วนใหญ่จะสามารถทำภาพ Animation ข้อมูลที่เป็นข้อความอาจป้อนลงใน Authoring System หรือ Power Point การป้อนข้อมูลอาจป้อนโดนตรงหรือบางโปรแกรมสามารถอ่านข้อมูลจาก Text File เข้าไปใช้งานได้

12 การเตรียมข้อมูลสำหรับ Storyboard

13 การเตรียมข้อมูลสำหรับ Storyboard

14 ตัวอย่างการทำสตอรี่บอร์ด
ลำดับที่ ภาพประกอบ คำบรรยาย 1 - ภาพพื้นหลัง - การ์ตูนนิ่ง 2 ตัว - ไตเติ้ลเพลงบรรเลง - ข้อความหัวเรื่อง 2 - สีพื้นหลัง - การ์ตูนเคลื่อนไหว 2 ตัว - ไตเติ้ลเพลงบรรเลง (เพลงเดียวกับ 1 ) - ข้อความเลือกเมนูต่างๆ เช่น สาระสำคัญ,หัวข้อเรื่อง 3 - พื้นหลังภาพต้นไม้ - การ์ตูนเคลื่อนไหว 3 ตัว - เนื้อเรื่องแต่ละหัวข้อ - ปุ่มกลับหน้าหลัก/ปุ่มออก 4 - สีพื้นหลังภาพ - ใบงาน

15 ตัวอย่างการทำสตอรี่บอร์ด
ตัวอักษร : ขนาดตัวอักษรต้องคำนึงถึงระดับของผู้เรียน ไม่ควรให้ข้อความในจอหนาแน่นเกินไป สีของตัวอักษรควรใช้สีที่ตัดกันเพื่อความชัดเจนของการอ่าน เช่น อักษรสีขาว หรือสีเหลือง บนพื้นสีน้ำเงิน การใช้สีพื้นหลังควรเป็นสีเข้มมากกว่าสีอ่อน ภาพ : ควรเป็นภาพสีเหมือนจริงหรือใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด ใช้ภาพเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เสียง : เสียงบรรยายและเสียงพูดควรเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหาและระดับของผู้เรียน การออกเสียงควรชัดเจนถูกต้อง ควรออกแบบให้ผู้เรียนสามารถปรับความดัง-ค่อยของเสียงและการปิดได้ เสียงเอฟเฟ็กต์ควรมีความสม่ำเสมอ เสียงดนตรีประกอบ ไม่ควรดังกว่าเสียงบรรยาย

16 ที่มา... http://www.krui3.com/content/865


ดาวน์โหลด ppt หลักการจัดทำสตอรี่บอร์ดสื่อมัลติมีเดีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google