งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเขียนโปรแกรม ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเขียนโปรแกรม ( )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
[แผนกคอมพิวเตอร์] หลักการเขียนโปรแกรม ( ) 6 บทที่ โครงสร้างที่ใช้ควบคุมโปรแกรม

2 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
1. คำสั่งเลือกทำในโปรแกรมภาษาปาสคาล 1. คำสั่ง if...then ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง โปรแกรมจึงจะทำงาน มีทางเลือกเพียง 1 ทาง รูปแบบคำสั่ง if เงื่อนไข then คำสั่งเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง ตัวอย่างที่ 1 การใช้ if...then หลักการเขียนโปรแกรม ( )

3 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
2. คำสั่ง if...then...Else ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงและให้ทำอีกคำสั่งหนึ่งเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ ต้องใช้ Else มี 2 ทางเลือก รูปแบบคำสั่ง if เงื่อนไข then คำสั่งเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง Else คำสั่งเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ ตัวอย่างที่ 1 การใช้ if...then..Else หลักการเขียนโปรแกรม ( )

4 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
2. คำสั่ง Case...of คำสั่ง Case เป็นคำสั่งเลือกทำที่กับโปรแกรมที่มีหลายเงื่อนไข การเขียนโปรแกรม ถ้ามีหลาย ๆ เงื่อนไข หากใช้คำสั่ง If อาจทำให้โปรแกรมยาว รูปแบบคำสั่ง Case ชื่อของตัวแปร of เงื่อนไข1 : คำสั่ง ; เงื่อนไข2 : คำสั่ง ; : เงื่อนไข n : คำสั่ง ; Else คำสั่ง End; หลักการเขียนโปรแกรม ( )

5 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
ตัวอย่างที่ 1 ขอยกตัวอย่างการใช้คำสั่ง if ก่อนการใช้คำสั่ง Case...of การแสดงผลเกรดของวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่ง มี 5 เกรด คือ เกรด A , B , C, D และ F หลักการเขียนโปรแกรม ( )

6 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
3. การวนซ้ำแบบ Repeat Until คำสั่งการวนซ้ำการทำงาน สามารถใช้คำสั่ง Loop เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมให้สั้นลง และ ช่วยให้ง่ายต่อการแก้ไขโปรแกรมในภายหลัง ตัวอย่างเช่น Loop Repeat Until รูปแบบคำสั่ง Repeat คำสั่งงาน Until เงื่อนไข (ถ้าเงื่อนไขหลัง Until เป็นจริง โปรแกรมจะหยุดการวนซ้ำ) หลักการเขียนโปรแกรม ( )

7 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
ตัวอย่างที่ 1 การใช้คำสั่ง Repeat Until หลักการเขียนโปรแกรม ( )

8 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
4. คำสั่ง Readkey การรับค่าจากคีย์บอร์ด และทำงานในทันที จะใช้ฟังก์ชัน readkey ฟังก์ชันนี้อยู่ในยูนิต Crt ตัวอย่างการใช้คำสั่ง Readkey หลักการเขียนโปรแกรม ( )

9 โครงสร้างที่ใช้ควบคุมโปรแกรม
6 จบการนำเสนอ บทที่ โครงสร้างที่ใช้ควบคุมโปรแกรม หลักการเขียนโปรแกรม ( )


ดาวน์โหลด ppt หลักการเขียนโปรแกรม ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google