งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปคำสั่ง if(เงื่อนไข)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปคำสั่ง if(เงื่อนไข)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปคำสั่ง if(เงื่อนไข)

2 if(เงื่อนไข) { คำสั่ง; }

3 if(เงื่อนไข) { คำสั่ง1; } else คำสั่ง2;

4 scanf(“%d”,&a); a = (2+3)*4/5; b= a*5/100; if(a<0) …….. printf(“hello”); printf(“%d”,a);

5 โครงสร้างควบคุม 2.1 คำสั่ง while 1. โครงสร้างควบคุมแบบวนทางเลือก
1.1 คำสั่ง if 2. โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ 2.1 คำสั่ง while 2.2 คำสั่ง do… while 2.3 คำสั่ง for

6 โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ

7 คำสั่งวนลูป ความหมายของลูป(loop) ลูป(loop)ในที่นี้มีความหมายว่า การวนซ้ำ ซึ่งการวนซ้ำในทาง ภาษาคอมพิวเตอร์ คือ การทำคำสั่งหรือชุดคำสั่งนั้นซ้ำกันหลายๆครั้ง

8

9 Pre-test Loop การกระทำ การกำหนดค่า 1 จำนวนครั้งในการตรวจสอบ
Pre-test Loop                             การกระทำ การกำหนดค่า                                   1 จำนวนครั้งในการตรวจสอบ                n+1 จำนวนครั้งในการทำคำสั่ง                    n จำนวนครั้งในการปรับปรุง                   n จำนวนครั้งที่น้อยที่สุดในการวน          0  Post-Test loop                         การกระทำ การกำหนดค่า                               1 จำนวนครั้งในการตรวจสอบ                n จำนวนครั้งในการทำคำสั่ง                   n จำนวนครั้งในการปรับปรุง                  n จำนวนครั้งที่น้อยที่สุดในการวน         1 n คือ จำนวนของการวนซ้ำ

10 คำสั่ง while คำสั่ง while จะใช้เงื่อนไขเป็นตัวควบคุมลูป ลูป while นี้จะเป็นลูปแบบ pre-test loop ซึ่งจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะไปทำคำสั่งในลูป while(เงื่อนไข) { คำสั่ง; }

11 คำสั่ง if คำสั่ง while

12

13 a=1; while(a<=10) { printf(“%d”,a); a=a+1; }

14

15

16

17

18

19 int main() { int a; a = 1; ส่วนกำหนดค่า ส่วนเงื่อนไข while(a<=10) { printf(“ a= %d \n”,a); a = a+1; } ส่วนปรับเปลียนค่า printf(“End of job”); }

20

21 scanf(“%d”,&a); scanf(“%d”,&b); while (a>b) { b=b+1; a=a-1; printf(“a= %d”,a); printf(“b= %d”,b); } printf(“End of job”);

22

23 int count = 1,sum=0; float average; while(count<=5) { scanf (“%d”,&data); sum = sum+data; count = count+1; } average=sum/5.0; printf(“%.2f”,average);

24

25

26 จากผังงาน ให้แก้ไขและเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม โดยให้แสดงผลว่ามีเลขคี่และเลขคู่อย่างละกี่จำนวน

27

28

29 สรุป คำสั่ง while ต้องมีอย่างน้อย 3 ส่วนคือ 1 ส่วนกำหนดค่า 2 ส่วนเงื่อนไข 3. ส่วนปรับเปลี่ยนค่า

30 แบบฝึกหัด 1. จงเขียนผังงานและโปรแกรม รับค่าจำนวนเต็ม 1 จำนวน แล้วแสดงผลเป็นสูตรคูณ (โดยใช้ pre-test loop ) ตัวอย่าง Enter number : 5 5 * 1 = 5 5 * 2 = 10 5 * 3 = 15 : 5*12 = 60 End of job…. Thanks.

31 แบบฝึกหัด 2. จากข้อ 1 กำหนดให้รับเฉพาะค่า เท่านั้น (ถ้าไม่ใช้ 2-12 ต้องรับเลขใหม่ ตัวอย่าง Enter number : 15 Enter number : 5 5 * 1 = 5 5 * 2 = 10 5 * 3 = 15 : 5*12 = 60 End of job…. thanks.

32 แบบฝึกหัด 3. จงเขียนผังงานและโปรแกรมแสดงการหาผลบวกของเลข 1 ถึง 100 ออกมาบนจอภาพ 4. จงเขียนโปรแกรมเปลี่ยนค่าองศาเซลเซียส ให้เป็นองศาฟาเรนไฮท์ จาก 0 ถึง 20 องศา โดยให้เพิ่มค่าองศาเซลเซียสขึ้นครั้งละ 1 ให้แสดงเป็นค่าองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮท์ ทุกครั้ง ดังนี้ Celsius Fahrenheit (F = C/5*9+32) (แสดงถึง )


ดาวน์โหลด ppt สรุปคำสั่ง if(เงื่อนไข)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google