งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งเพื่อการกำหนดเงื่อนไข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งเพื่อการกำหนดเงื่อนไข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งเพื่อการกำหนดเงื่อนไข
บทที่ 6 คำสั่งเพื่อการกำหนดเงื่อนไข

2 ฟังก์ชัน if (เงื่อนไขทางเลือกเดียว)

3 start เงื่อนไข No Yes ประโยคคำสั่ง stop

4 ฟังก์ชัน if…else (เงื่อนไขสองทางเลือก)

5 เงื่อนไข start ประโยคคำสั่งที่เป็นเท็จ ประโยคคำสั่งที่เป็นจริง stop
Yes No ประโยคคำสั่งที่เป็นเท็จ ประโยคคำสั่งที่เป็นจริง stop

6 ฟังก์ชัน if-else-if (เงื่อนไขหลายทางเลือก)
If (เงื่อนไขที่1) { ประโยคคำสั่ง } else if(เงื่อนไขที่ 2) else

7 เงื่อนไข1 เงื่อนไข2 start ประโยคคำสั่งที่เป็นจริง
Yes ประโยคคำสั่งที่เป็นจริง No เงื่อนไข2 Yes ประโยคคำสั่งที่เป็นจริง No ประโยคคำสั่งที่เป็นเท็จ stop

8 ฟังก์ชัน switch (ทางเลือกหลายทาง)
switch (variable) { case n1: statement; break; case nn: default: }

9 ประโยคคำสั่งที่เป็นจริง
start switch case n1 Yes ประโยคคำสั่งที่เป็นจริง No case n2 Yes ประโยคคำสั่งที่เป็นจริง No ประโยคคำสั่งของdefault stop

10 #include<stdio.h>
#include<conio.h> void main(void) { int a,b,c; clrscr(); printf("\n Input A ");scanf("%d",&a); printf("\n Input B ");scanf("%d",&b); if(a>b) c=a-b; } else if(a==b) c=a*b; else c=a+b; printf("\n Answer : %d",c); getch();


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งเพื่อการกำหนดเงื่อนไข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google