งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา การออกแบบเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา การออกแบบเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา 4030211 การออกแบบเว็บไซต์
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ.วิชา เลี่ยมสกุล

2 Outline ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Macromedia Dreamweaver โครงสร้างของภาษา PHP และ html คำสั่งเลือกทำ และทำซ้ำ คำสั่งที่ใช้กับฟอร์ม คำสั่งเกี่ยวกับไฟล์และคำสั่งอื่นๆที่ควรทราบ การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

3 เกณฑ์การให้คะแนน งานที่มอบหมาย 50 % ทดสอบ 10 % คะแนนสอบ 30 %
งานที่มอบหมาย % ใบงาน (30%) Project (20%) ทดสอบ % คะแนนสอบ % จิตพิสัย % *อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
ระบบการแทนชื่อในอินเทอร์เน็ต การติดต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล

5 ระบบการแทนชื่อในอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์ในอินเตอร์เน็ตติดต่อกันโดยใช้โปรโตคอลแบบ ทีซีพี (Transmission Control) และไอพี (Internet Protocol) ซึ่งเรียกรวม ๆ กันว่า ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ในอินเตอร์เน็ตเรียกว่า หมายเลขไอพี (IP address) ซึ่งย่อมาจาก อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล (Internet Protocol) IP Address มีขนาด 32 บิต แบ่งเป็น 4 ส่วนๆ ละ 8 บิต ในการอ้างถึงก็จะแปลงเป็นเลขฐานสิบ ดังนั้นตัวเลขในแต่ละส่วนนี้จะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 255 เท่านั้น เช่น เป็นต้น

6 ระบบการแทนชื่อในอินเทอร์เน็ต
หมายเลขไอพีจดจำได้ยาก แก้ปัญหาโดยตั้งชื่อเป็นตัวอักษรขึ้นมาแทนหมายเลขไอพี เรียกว่า ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System) หรือ ดีเอ็นเอส (DNS) หน่วยงาน InterNIC ( Internet Network Information Center ) ได้กำหนดโดเมนระดับบนสุด ให้เป็นมาตรฐานใช้ร่วมกันสำหรับหน่วยงาน และประเทศต่าง ๆ โดยจะบอกถึงประเภทขององค์กร หรือชื่อประเทศที่เครือข่ายตั้งอยู่

7 ระบบการแทนชื่อในอินเทอร์เน็ต
โดเมนระดับบนสุด รหัสโดเมน ใช้สำหรับ ตัวอย่าง com กลุ่มธุรกิจการค้า (Commercial organization) sun.com edu สถาบันการศึกษา (Education institution) ucla.edu gov หน่วยงานของรัฐบาลที่ไม่ใช่หน่วยงานทางทหาร (Government agency) nasa.gov mil หน่วยงานทางทหาร (Department of Defense of Military sites) army.mil net หน่วยงานเกี่ยวกับเครือข่าย (Network resource) isp.net org หน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร unesco.org

8 ระบบการแทนชื่อในอินเทอร์เน็ต
โดเมนระดับบนสุด รหัสโดเมน ประเทศ au ออสเตรเลีย at ออสเตรีย ca แคนาดา jp ญี่ปุ่น th ไทย uk อังกฤษ

9 ระบบการแทนชื่อในอินเทอร์เน็ต
รหัสโดเมน ใช้สำหรับ ตัวอย่าง or กลุ่มธุรกิจการค้า nectec.or.th ac สถาบันการศึกษา chandra.ac.th go หน่วยงานของรัฐบาล mua.go.th

10 การติดต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต
เชื่อมต่อโดยตรง (Direct internet access) ใช้บริการต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา โดยการเชื่อมต่ออาจใช้เราท์เตอร์ เชื่อมโยงเครือข่ายภายในองค์กรเข้ากับเครือข่ายของอินเตอร์เน็ตโดยใช้ช่องทางการสื่อสาร เช่น สายเช่า ไมโครเวฟ สายใยแก้ว เป็นต้น เชื่อมต่อผ่านการหมุนโทรศัพท์ (Dialup access) ติดต่อผ่านสายโทรศัพท์ โดยใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ติดต่อผ่านโมเด็ม (modem)

11 บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) การเข้าใช้เครื่องจากระยะไกล (Telnet) การขนถ่ายไฟล์ (FTP) WWW (World Wide Web)

12 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
คำที่ควรทราบ Web browser คือ โปรแกรมที่ใช้แปลภาษา html (interpreter) เช่น Internet Explorer , Netscape , Mozilla Firefox , Opera , etc. URL คือ ที่อยู่ (Address) ของเว็บไซต์ เช่น เป็นต้น

13 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
คำที่ควรทราบ Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการต่างๆ เช่น Web Server จะให้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ , Database Server จะให้บริการเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น Client คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เป็นเครื่องที่ใช้บริการ server

14 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
คำที่ควรทราบ Web Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมซึ่งให้บริการเว็บไซต์ ผู้ใช้เรียกชมหน้าเว็บไซต์ได้โดยใช้โปรโตคอล HTTP ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์(Web browser)

15 ผู้ใช้ / เครื่องลูกข่าย
1 index.html 2 เครื่องให้บริการ (Server) ผู้ใช้ / เครื่องลูกข่าย (User / Client) index.html page2.html contact.html board.php vote.php 3 แปลงโค้ด html ให้เป็นรูปภาพ และข้อความ

16 ผู้ใช้ / เครื่องลูกข่าย
Server-Side Script 1 ข้อมูลต่างๆ เช่น Name, message, time โค้ดภาษา html 3 เครื่องให้บริการ (Server) ผู้ใช้ / เครื่องลูกข่าย (User / Client) index.html page2.html contact.html board.php vote.php แปลงโค้ด html ให้เป็นรูปภาพ และข้อความ 4 2 ประมวลผล board.php โค้ดภาษา html

17 ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ Macromedia Dreamweaver Notepad หรือ EditPlus
ตัวแปลภาษา PHP โปรแกรม Web Server เช่น Apache สำหรับ course นี้ใช้Appserv ซึ่งจะมีทั้ง Apache, และตัวแปลภาษา PHP Adobe PhotoShop (อาจใช้หรือไม่ก็ได้ สำหรับตกแต่งภาพ)

18 What is PHP ? ภาษา PHP (ย่อมาจาก PHP: Hypertext Preprocessor หรือชื่อเดิม Personal Home Page) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ Server-Side Script ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งใช้ในการจัดทำเว็บไซต์และสามารถประมวลผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคำสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียนเว็บเพจ ที่มีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว

19 ตัวอย่างเว็บเพจที่ใช้ภาษา PHP
เราสามารถเขียนสคริปต์ HTML ควบคู่กับสคริปต์ PHP (จากตัวอย่างคือ การแสดงผลข้อความ) คำสั่งภาษา PHP จะเขียนอยู่ระหว่างแท็กเริ่ม <?php และจบ ?>


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา การออกแบบเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google