งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การเขียนโปรแกรมภาษา PHP เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การเขียนโปรแกรมภาษา PHP เบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. การเขียนโปรแกรมภาษา PHP เบื้องต้น
2. แนะนำโปรแกรม EditPlus 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล MySQL ด้วยภาษา PHP

2 1. การเขียนโปรแกรมภาษา PHP เบื้องต้น
1. เป็นโปรแกรมที่แจกจ่ายให้ใช้งานฟรี ความเร็วสูง มีประสิทธิภาพ 2. สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการหลายระบบ 3. ใช้กับโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ทุกค่าย 4. เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้เกือบทุกชนิด 5. สามารถคำนวณประมวลผลและทำงานได้รวดเร็ว 6. สามารถสร้างรูปภาพ สร้างกราฟ สร้างเอกสาร PDF และสร้าง Flash Movie 7. เป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการศึกษา การเขียนโปรแกรมด้วย PHP

3 หลักการเขียนโปรแกรม PHP

4 2. แนะนำโปรแกรม EditPlus
- สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ทุกตัว - รองรับภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์ สามารถเลือกสีตัวอักษรเพื่อทำการตรวจเช็คโปรแกรมได้ง่าย รองรับไฟล์ชนิด HTML CSS PHP ASP Perl C/C++ Java JavaScript และ VBScript - มีแท็กคำสั่ง HTML ให้ด้วยซึ่งสามารถดับเบิลคลิกบน Toolbars - สามารถเปลี่ยนอักษรให้เป็นตัวใหญ่ (Upper Case) ตัวเล็ก (Lower Case) - ปรับให้แสดงรายละเอียดไฟล์ใน 1 หน้าจอ - สามารถวางแท็กครอบข้อความได้ - มีระบบ FTP อัพโหลด - สามารถพรีวิว (Preview) ดูหน้าเว็บเพจ HTML - มีทูลบาร์สำหรับวางคำสั่งโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์

5 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล MySQL ด้วยภาษา PHP
ระบบฐานข้อมูล SAR แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจขั้นตอนของการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมเมนูหลัก โปรแกรมเมนูย่อย โปรแกรมเพิ่มข้อมูล โปรแกรมแก้ไขข้อมูล โปรแกรมลบข้อมูล โปรแกรมค้นหาและแสดงข้อมูล ทำให้ผู้เรียนได้ใช้ชุดฝึกภาคปฏิบัติกับระบบงานจริง ดาวน์โหลดซอร์ซโค้ดโปรแกรม และไฟล์ฐานข้อมูลทั้งหมดทางเว็บไซต์

6

7

8

9

10

11 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

12 ดาวน์โหลดซอร์ซโค้ดโปรแกรม และไฟล์ฐานข้อมูลทั้งหมดทางเว็บไซต์


ดาวน์โหลด ppt 1. การเขียนโปรแกรมภาษา PHP เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google