งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิมพ์เอกสารออกทาง เครื่องพิมพ์. การตรวจเอกสารก่อนพิมพ์ด้วย Print Preview เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารก่อนสั่งพิมพ์โดยใช้คำสั่ง Print Preview.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิมพ์เอกสารออกทาง เครื่องพิมพ์. การตรวจเอกสารก่อนพิมพ์ด้วย Print Preview เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารก่อนสั่งพิมพ์โดยใช้คำสั่ง Print Preview."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิมพ์เอกสารออกทาง เครื่องพิมพ์

2 การตรวจเอกสารก่อนพิมพ์ด้วย Print Preview เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารก่อนสั่งพิมพ์โดยใช้คำสั่ง Print Preview เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้อง และ แก้ไขข้อผิดพลาดได้ก่อนสั่งพิมพ์จริง ทำได้ โดย เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารก่อนสั่งพิมพ์โดยใช้คำสั่ง Print Preview เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้อง และ แก้ไขข้อผิดพลาดได้ก่อนสั่งพิมพ์จริง ทำได้ โดย Click mouse ปุ่ม Click mouse ปุ่ม เครื่องมือในการตรวจสอบเอกสาร ก่อนการ พิมพ์ใน Print Preview มีดังนี้ เครื่องมือในการตรวจสอบเอกสาร ก่อนการ พิมพ์ใน Print Preview มีดังนี้ สำหรับพิมพ์เอกสารออกทาง เครื่องพิมพ์ไนทันที สำหรับพิมพ์เอกสารออกทาง เครื่องพิมพ์ไนทันที สำหรับการย่อขยายจอภาพให้ อ่านเอกสาร สำหรับการย่อขยายจอภาพให้ อ่านเอกสาร

3 การตรวจเอกสารก่อนพิมพ์ด้วย Print Preview สำหรับแสดงเอกสารเพียงหน้า เดียว สำหรับแสดงเอกสารเพียงหน้า เดียว สำหรับแสดงเอกสารหลาย หน้าในครั้งเดียว สำหรับแสดงเอกสารหลาย หน้าในครั้งเดียว สำหรับกำหนดขยาย หรือย่อ เอกสารเพื่อให้ สำหรับกำหนดขยาย หรือย่อ เอกสารเพื่อให้ ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร สำหรับแสดงไม้บรรทัดหรือไม่ สำหรับแสดงไม้บรรทัดหรือไม่ สำหรับกำหนดให้แสดง เอกสารพอดีจอภาพ สำหรับกำหนดให้แสดง เอกสารพอดีจอภาพ

4 การตรวจเอกสารก่อนพิมพ์ด้วย Print Preview สำหรับกำหนดให้แสดงเอกสารเต็ม จอภาพ สำหรับกำหนดให้แสดงเอกสารเต็ม จอภาพ สำหรับการปิด Print Preview เพื่อ กลับไปยังการ สำหรับการปิด Print Preview เพื่อ กลับไปยังการ ทำงานตามปกติ ทำงานตามปกติ สำหรับแสดงความหมาย ปุ่มหรือ Toolbar ต่างๆ สำหรับแสดงความหมาย ปุ่มหรือ Toolbar ต่างๆ

5 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ การพิมพ์อย่างรวดเร็ว Click mouse ปุ่ม การพิมพ์อย่างรวดเร็ว Click mouse ปุ่ม การสั่งพิมพ์ด้วย วิธีนี้จะเป็นการพิมพ์ เอกสารทั้งหมดทุกๆ หน้า การสั่งพิมพ์ด้วย วิธีนี้จะเป็นการพิมพ์ เอกสารทั้งหมดทุกๆ หน้า การสั่งพิมพ์แบบกำหนดเงื่อนไข การสั่งพิมพ์แบบกำหนดเงื่อนไข

6 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ เมนู File เลือกคำสั่ง Print หรือกดปุ่ม เมนู File เลือกคำสั่ง Print หรือกดปุ่ม


ดาวน์โหลด ppt การพิมพ์เอกสารออกทาง เครื่องพิมพ์. การตรวจเอกสารก่อนพิมพ์ด้วย Print Preview เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารก่อนสั่งพิมพ์โดยใช้คำสั่ง Print Preview.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google